Vad kan en göra som psykolog? #yrkesroll

Psykologfältet är brett och en kan arbeta med väldigt olika saker och på väldigt olika arbetsplatser. Som med de flesta yrken så finns det arbeten inom fältet som är mer vanliga och de som är mindre vanliga. Men då en psykolog kan jobba såväl med enskilda individer som med grupper, med personer med ett brett ålderspann och inom en rad olika områden och branscher så kan det skilja sig åt otroligt mycket vad en psykolog gör.

Psykologförbundet presenterar vad en psykolog gör som följande:

Psykologerna arbetar inom många olika fält och med hjälp av olika psykologiska metoder. Gemensamt för alla psykologer är att de utbildats i att förbättra människors livssituation, utvecklingsmöjligheter och deras förmåga att både anpassa sig och att påverka sitt liv i önskvärd riktning.

Psykologer utreder och behandlar, ger stöd och vägledning, motiverar och coachar. De arbetar t ex som skolpsykologer, inom psykiatrin och på vårdcentraler, inom idrottsvärlden, kriminalvården och arbetsförmedlingen. De förebygger ohälsa, utreder och diagnostiserar psykologiska problem, de ger psykologisk behandling och psykoterapi, de följer upp, utvärderar, handleder och utbildar. Utbildningen är en bra förberedelse för forskarutbildning.

Eftersom psykologer också vet hur vi fungerar när vi mår bra och är psykiskt stabila arbetar de även med att ge handledning och rådgivning i personalgrupper och med att utveckla organisationer. Psykologer kan också arbeta med yrkesval, rekrytering och urval i företag och organisationer samt inom försvaret. Psykologers arbetsfält vidgas kontinuerligt och de efterfrågas inom nya områden i samhället. I Sverige finns det idag ca 10 000 yrkesverksamma psykologer. Många av dem är egna företagare.

Vidareutbildning

Det går dessutom att bli specialist, vilket innebär att en vidareutbildar sig vid sidan av sitt arbete under ett antal år. En kan bli specialist inom dessa olika fält:

•  Arbets- och organisationspsykologi
•  Pedagogisk psykologi
•  Psykologisk behandling/Psykoterapi
•  Neuropsykologi
•  Klinisk vuxenpsykologi
•  Klinisk barn- och ungdomspsykologi
•  Hälsopsykologi
•  Beroendepsykologi
•  Funktionshindrens psykologi
•  Forensisk psykologi

Forskning

Utöver detta är det inte helt ovanligt att som psykolog börja på forskarutbildningen och att doktorera inom ett ämne. Utbildningen innehåller en hel del vetenskapsteori och forskningsmetod och sägs därmed vara bra förberedande för forskning.

Ni som läser på programmet eller som är sugna på att börja läsa – vad tänker ni att ni vill jobba med framöver?

Foto för KIs hemsida.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar