Vad påverkar vår emotionsreglering?

Hur vi reglerar våra känslor, vår emotionsreglering, påverkas av en rad olika komponenter.

Koppling mellan biologiska och psykologiska processer
* Emotioner påverkas av våra ansiktsuttryck. Ler vi kan vi därmed bli glada, hur häftigt att vi faktiskt till viss del kan lura oss själva att känna oss glada (obs! Det är dock inte så lätt att en deprimerad enkelt kan ”le sig glad”). Detta är en kombination av psykologiska och fysiologiska faktorer.
* Fysiologiska reaktioner kan förändra emotioner. Att ha högt arousal (hög puls, vaken, uppe i varv) kan tolkas olika i olika situationer.
* Pre frontala cortex (PFC) reglerar amygdala som är med och styr vår emotionsreglering. Sömnbrist påverkar PFC negativt då den inte kan reglera amygdala lika snabbt.

Genom livsspannet förändras förmågan till emotionsreglering.
* Bebisar har i princip ingen förmåga alls till reglering och är därmed starkt beroende av omgivningen.
* Äldre personer verkar ha lättare än yngre att komma ur negativa emotionella tillstånd, reagerar mindre emotionellt på stressorer, engagerar sig mindre i destruktiva konfliktstrategier och finner spända mellanmänskliga situationer mindre stressande. Äldre har också färre negativa emotioner och högre välbefinnande.

Så, med det sagt ska jag le, sova och vakna till en dag då jag är ytterligare lite äldre och framför allt kliver ett steg närmre en smart emotionsreglering.

LE – och du kan eventuellt glädja dig själv och kanske även någon annan <3

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar