Vilka units jag läser

Som sagt i ett tidigare inlägg om att välja units till Monash så var det först på plats i Melbourne som jag helt och hållet valde vilka tre kurser jag ville läsa. Jag hade redan innan valt en ordningsföljd på vilka jag tyckte lät mest spännande men sen fick faktiskt schemat vara den avgörande rollen i beslutet för min del. En kan nämligen redan innan valet kolla hur de olika unitsen ligger rent schemamässigt. Det är ju inte säkert att du får just den tiden du vill, men som i mitt fall så var det en kurs som endast hade lektioner på fredagar och då kunde jag räkna med att behöva vara i skolan på fredagar – något jag helst inte ville för att kunna resa under helgerna. Därför valde jag bort den kursen och tog en annan, som hade lektioner även på andra dagar.

Kurserna jag nu läser är introduction to sociology, managerial communication och global consumption.

Introduction to sociology

Antal units: 6

Hur den är upplagd tidsmässigt: Varje vecka har vi en lecture på en timme och ett tutorial på en timme. Lecturen kan en välja att ha genom nätet vilket jag har valt. Jag behöver därför inte vara på plats under den timmen utan kan kolla vart jag vill och när jag vill. Tutorialsen är obligatoriska och du måste gå på ett visst antal procent av dessa tillfällen, jag har dessa varje torsdag klockan 13.00 på Clayton Campus. Lecturesen tycker jag är bra medan jag tycker att tutorialsen är ganska oinspirerande och oengagerande, vilket såklart är synd. Utöver lectures och tutorials så är det en hel del läsning varje vecka, detta kan vara artiklar eller kapitel i böcker.

Hur den är upplagd med inlämningar: Kursen är en så kallad 100% within semester vilket betyder att den inte har några tentor på slutet. Tentorna ligger annars under en treveckorsperiod i juni, men units med 100% within semester tar helt slut sista maj. Vi har totalt fyra inlämningar under denna kursen. Den första var en reflektion om hur och varför en har hamnat där en har hamnat i samhället, detta för att väcka ett tankesätt kring vad som påverkar oss människor. Den andra inlämningen är dels en essayplan inför kommande essay, men också sökande, motiverande och refererande av källor som jag tänker använda till essayn. Tredje inlämningen är inte helt oväntat en essay och löpande under hela kursen har vi sex quiz som ska besvaras efter genomförandet av vissa moduler som handlar om exempelvis referat, plagiering och att skriva akademiskt.

Vad den handlar om: Kursen handlar om sociologi och varför vi gör som vi gör. Den rör områden som klass, gender, grupper, kultur, struktur, familj och annat som kan påverka oss.

Svårighetsgrad: Detta är inte en så klurig kurs, dels då jag har en del förkunskap från psykologprogrammet men också då det är en kurs för undergraduates som inte kräver förkunskap. Därför är många i klassen nya på universitetet och det känns som att hastigheten och inlämningarna är extra snälla på grund av det. Det är dock en spännande kurs som jag gillar att jobba med!

Från Clayton Campus

Global Consumption

Antal units: 6

Hur den är upplagd tidsmässigt: Varje vecka har vi ett tvåtimmars-block där vi har en timme med lecture och en timme med seminarium, jag har dessa klockan 9.00 på torsdagar på Clayton Campus. Då går vi igenom veckans ämne och gör olika uppgifter kring det. Tydligen är detta tillfälle inte obligatoriskt men jag behöver verkligen vara där för att hänga med. Precis som i förra kursen så ingår det här en hel del läsning varje vecka. Läsningen i denna kursen är väldigt mycket mer tidskrävande och väldigt mycket svårare.

Hur den är upplagd med inlämningar: Även denna kursen är en så kallad 100% within semester. Under terminen har vi tre större inlämningar som ska betas av. Den första handlade om att se sig själv som en del av den globala konsument kapitalismen, den andra är en uppsats där en rad massa parametrar ska få plats. Jag har valt att fokusera på caring labour + etnicitet + kön och ska kolla på (o)hållbarhet och (o)jämställdhet kring det. En sista inlämning är att göra ett grupparbete som vi ska börja med efter uppsatsen. Ska erkänna att jag inte helt har koll på vad det kommer innebära, mer än att en del är individuell och en del är med gruppen.

Vad den handlar om: Kursen handlar, som kanske hörs på namnet, om processen av global konsumtion. Detta med fokus på relationen etnicitet, kön, det västerländska samhället och hållbarhet. Ämnen som kläder, mat, teknologi, arbete och vård kommer att komma upp under kursen.

Svårighetsgrad: Detta är, för mig, en väldigt svår kurs. Sociologi är ett nytt ämne och områden som kapitalism, globalisering, konsumtion och Marx – är alla nya för mig. Denna kursen hade varit bra att ha förkunskaper till, vilket faktiskt stod i beskrivningen av kursen – då tänkte jag dock mest som att jag skulle ha förkunskaper av studier på universitet. Oavsett om den är svår så är den faktiskt väldigt givande och jag gillar verkligen Tim, vår tutor och lärare.

Får planera GL väl för att hinna med det jag behöver göra

Managerial communication

Antal units: 6

Hur den är upplagd tidsmässigt: I kommunikationskursen har vi en tvåtimmars-workshop varje vecka, under dessa är vi väldigt aktiva och gör olika övningar, håller i presentationer och jobbar i grupper. Jag har detta tillfälle varje onsdag klockan 12.00 på Caulfield Campus. Utöver de två timmarna på workshopen har vi nätbaserade lektioner och läsning att göra varje vecka, detta följs av ett quiz med frågor. Totalt tar läsningen, lektionen och quizet omkring två timmar.

Hur den är upplagd med inlämningar: Och yes, även denna kursen är en så kallad 100% within semester, vilket var ett medvetet val. En kan säga att kursen bygger på fem olika inlämningar, den första var längre reflektion om ens personlighet och hur den kan kopplas till arbetslivet, den andra en inlämning av CV och personligt brev och den tredje är en gruppuppgift när vi ska jobba med ett fiktivt företag. Den fjärde uppgiften är att varje vecka bocka av quizen som jag nämnde tidigare och en sista uppgift är att någon gång under terminen, i en grupp, hålla i en del av en lektion.

Vad den handlar om: Kursen handlar om att förbereda inför arbetslivet på så sätt som att förstå ens eget sätt att kommunicera och fungera, hur en ska kunna få ett specifikt jobb, att förmedla ett visst meddelande och att kommunicera för att handleda andra.

Svårighetsgrad: Denna kursen är likt sociologin, en kurs då noll förkunskap behövs. Det gör den lite enklare och lite mer förstående över vad vi studenter kan eller inte kan. Skulle därför inte säga att kursen är speciellt svår, utan lätt att genomföra.

Totalt pluggar jag ganska många timmar varje vecka. Kör ofta långa dagar måndag till torsdag för att hinna med allt jag vill och ska göra i plugget. Men precis som hemma – vissa pluggar lite och klarar G-gränsen och vissa pluggar mer och får kanske då också högre betyg. I mitt fall kommer betygen inte översättas utan jag får pass (godkänd) eller fail (icke godkänd) vilket egentligen nog är rätt lätt att få. Vet flera som enbart gör inlämningarna och struntar i läsning och icke obligatoriska föreläsningar. För mig känns det dock viktigt att dels ta vara på tiden här även om student, dels utmanas för engelska i alla möjliga kontexter och dels så är jag en person som vill göra bra ifrån mig – oavsett om det syns på ett papper eller inte.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar