1 eller 2?

Har du någonsin varit med på en synundersökning och blivit ombedd att svara vad som är bäst, 1 eller 2? Kanske ser du till en början en klar skillnad på vilket alternativ som är skarpast, men snart blir det svårare. Man sitter där och är något spänd, en av alternativen ska vara rätt och ena är fel. Det är svårt att säga, så du ber optikern visa alternativen igen. Och kanske ännu en gång. Spoiler alert? Bägge alternativen kan vara lika!

En del optiker glömmer nämna att ”1 eller 2” kan vara lika vilket kan skapa stress hos patienten. Här försöker man upptäcka om patienten har astigmatism* och i så fall, i vilken grad och hur stark. Detta är givetvis för att finjustera receptet ytterligare och ge patienten bästa möjliga syn. Målet, eller slutpunkten, är när bägge alternativen ser ungefär lika ut. Då har man hittat den rätta positionen där astigmatismen finns. Obs, om du upplever att 1 och 2 är lika från början betyder det att du inte har någon astigmatism.

*Kort och gott: Astigmatism är ett vanligt synfel som oftast beror på att ögat är inte idealt som en rund boll, utan ser mer ut som en amerikansk fotboll vilket innebär att ögat inte bryter ljuset lika runt om. Detta orsakar att man inte kan se skarpt varken på nära eller långt håll. Nedan försökte jag enkelt illustrera skillnaden.

Normalt öga: meridianerna är lika böjda runtom. Astigmatiskt öga: Ena merdianen är mer böjd än den andra.

Nästa gång du är på synundersökning och ser ingen skillnad mellan 1 och 2 är det viktigt att notera det till din optiker. Annars kan det uppstå en risk för överkorrigering och det är inget önskvärt; risken är att dina ögon blir överansträngda och får huvudvärk.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig