5 anledningar till att bli optiker

Anmälan till höstterminen har öppnat och det är högtid att ansöka!


Här är fem anledningar till varför du ska söka till optikerprogrammet:

  1. Liten konkurrens. Arbetsmarknaden ser god ut. Det är fortsatt liten konkurrens om jobben vilket betyder att nyexaminerade optiker kan snabbt få jobb.
  2. Optiker förändrar liv varje dag. Som optiker kommer du att förbättra många, många människors livskvalité. En optiker utför en omfattande ögonundersökning; bedömer individens syn och ger recept för glasögon och kontaktlinser, diagnostiserar, behandlar och hanterar en del ögonskador, upptäcker sjukdomar i ögat, tumörer, högt blodtryck med mera.
  3. Många möjligheter. Att bli optiker innebär en givande karriär som väntar på dig! Diverse karriärmöjligheter och olika arbetsställen finns. Till exempel kan du jobba inom en optikerbutik, på sjukhus, på ögonklinik eller till och med inom den optiska industrin. Du kan även plugga vidare och utöka dina kunskaper och öppna ännu flera dörrar.
  4. Stimulerande yrke. Optikerutbildningen och yrket innefattas av problemlösning. Väl på kliniken pågår det en hel del detektivarbete i hjärnan på optikern. Vi ska ta reda på hur patientens syn och ögonhälsa är i.e. ögonens tillstånd och funktionalitet, om problem: hitta bakomliggande orsak, och då veta hur man ska handlägga problemet och så vidare.
  5. En rolig utbildning. Punkt!

6 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig