Hur optiker samarbetar med andra yrken | SHARED CARE #PROFFSUTBYTE

Shared care involves the establishment of partnerships between professionals and laymen in which they share a common goal. […] In truly shared care, the partnership is a genuinely equal one with neither partner being subservient or superior.” –  Shared Care, Wikipedia. (2019).

Shared Care är när man sätter patienten i centrum för att ge bästa möjliga vård på rätt vårdnivå. Det betyder att det kan vara fler professioner som tar hand om patient för att den ska få rätt vård. T.ex. en patient som haft en näthinneavlossning behöver träffa ögonläkare men också optiker för att få bästa möjliga syn med rätt synhjälpmedel m.m. Den kanske även behöver en arbetsterapeut som hjälper till med anpassningen av bostad och så vidare.

Utöver shared care, om vi tänker att optikern jobbar mer ”självständigt” (t.ex. i en butik), händer det många gånger att man upptäcker något avvikande och behöver remittera vidare. Det är inte bara ögonläkare en optiker kan skicka remiss till. Man kan remittera till alla inom hälso och sjukvården om man anser sig veta vart remissen ska. Ofta brukar optiker remittera till allmänläkare, ögonläkare, ortoptister eller redan befintlig läkare som patienter har för övrig sjukvård.

Många gånger behöver olika professioner ta hjälp av varandra – samarbete och proffsutbyte ger en glad patient! 😀

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig