Synvillor talar om för oss hur vi uppfattar vår omvärld

Titta på kvadraterna i bilden. Ser den ena mörkare/ljusare ut än den andra?

Mitt egna försök till att återskapa en klassisk synvilla.

Faktum är att det är en och samma färg på dem. Tror ni mig inte kan ni prova täcka för bakgrunden på något sätt eller föra kvadraterna nära varandra i ett bildredigeringsprogram.
Hur händer det här?

Man definerar ljusheten på två sätt:

  • Ljusstyrka/intensitet = fysisk energi som mäts med fotometer. Den är som den är och har inget med synsinnet att göra. (alltså det är samma ljusstyrka på de två figurerna)
  • Ljushet = den upplevda ljusstyrkan av synsinnet som beror på omgivningen. (vi upplever att den till höger är ljusare än den till vänster p.g.a sina respektiva bakgrunder)

Enkelt uttryckt påverkar gränsen mellan två fält med olika kontrast vår upplevelse. Ett område/objekt ser mörkare ut mot en ljus bakgrund och tvärtom.

Vårt synsinne är komplex. Det är många processer som sker i hjärnan för att tolka vår omgivning. Det här är bara ett exempel av många. Det finns synvillor av många olika slag som riktar sig till specifika processer i hjärnan. För att veta mer om det här googla perception.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig