5 lärdomar från första läkarjobbet

Efter termin 9 får läkarstudenter lov att börja jobba som underläkare i Sverige. Många börjar som underläkare på sommarvikariat på en sjukhusavdelning. Själv sommarvikarierade jag på en svenskspråkig vårdcentral i Finland. Det här är de viktigaste lärdomarna jag tar med mig från jobbet:

  1. Våga be om hjälp. Om du är osäker på något är det bäst att fråga dina kollegor. Be patienten vänta lite medan du konsulterar överläkaren, sjuksköterskan eller en annan kollega. Glöm inte att du också kan ringa andra specialiteter och konsultera andra avdelningar. Bättre att fråga för mycket än för lite när det är första läkarjobbet!
  2. Patienter har svårt att minnas. Det är svårt att komma ihåg alla mediciner och alla tidigare kontakter man har haft med sjukvården – det lönar sig ofta att titta igenom patientens journaler för att säkerställa att du har fått rätt uppgifter och stäm av dem med patienten.
    1. Skriv ner dina behandlingsrekommendationer på en lapp och ge till patienten. Särskilt om det är en äldre patient som hör dåligt kan det underlätta för er båda att utnyttja skrift.
  3. Fysioterapi är fantastiskt. Många patienter söker på vårdcentralen för att de har ont i knäna, höfterna eller ryggen. Det här beror ofta på förslitning och felbelastning och den bästa behandlingen är fysioterapi. Fysioterapi hjälper på lång sikt mycket bättre än smärtlindrande läkemedel som NSAID, opioider eller paracetamol eller antiinflammatoriska injektioner med kortison.
  4. Fråga alltid om kost, sömn och motion. Det är lätt att underskatta levnadsvanornas inverkan på den kroppsliga hälsan. Det är vanligt att folk söker för diffus trötthet, nedstämdhet, förstoppning och smärtor i kroppen. Ofta är livsstilsfaktorer som stress, stillasittande, mycket snabbmat och sömnbrist en viktig komponent i det hela.
  5. Stödstrumpor är bra för alla. Det är väldigt vanligt med åderbråck och svullna underben på vårdcentralen, särskilt på sommaren när det är varmt. Hellre än att ge vätskedrivande läkemedel kan du rekommendera stödstrumpor – de hjälper också mot blodtrycksfall när man ställer sig upp snabbt.

Det var oerhört lärorikt att jobba på vårdcentral och jag vill varmt rekommendera det som första sommarjobb. Det är utmanande men också kul att få arbeta självständigt och det är perfekt repetition inför läkarprogrammets sluttentamen.

Vill du veta mer om sommarjobb för läkarstudenter? Läs mitt tidigare inlägg här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle