5 sorters läkarstudenter

Det här är ett inlägg skrivet med humor. Ta mina grova generaliseringar med ett badkar av salt.

Det går drygt 160 studenter i varje klass på läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Alla är såklart unika individer, men det finns vissa kategorier man kan dela in de flesta i. Även om du bara har gått på läkarprogrammet i några veckor kan du börja utröna dessa:

  1. Nördarna. Nördarna börjar läkarprogrammet direkt (max ett år) efter gymnasiet där de givetvis pluggade naturvetenskapsprogrammet. De var duktiga i skolan, tycker det är lite synd att man inte läser matte på läkarprogrammet och är väldigt stressade över tanken på att behöva göra en omtenta. Nördarna tycker det är ganska kul att festa på studentkåren, men de är rädda för att det ska sabba deras studieplanering.
  2. De som vill rädda världen. Det finns gott om studenter med rädda-världen-komplex på läkarprogrammet. Du kan lätt identifiera dem om de nämner att akutsjukvård och att jobba med Läkare utan gränser är vad de drömmer om. Ofta har dessa studenter ett litet glapp mellan gymnasiet (där de inte var bäst i klassen) och läkarprogrammet. De kanske har påbörjat och avbrutit någon annan utbildning, de kanske har behövt plugga in naturvetenskap via Komvux. Studenter med hjältekomplex brukar gilla att festa på studentkåren.
  3. Elitisterna. Elitisterna kan påminna ganska mycket om nördarna, men de är bättre klädda (förlåt). De kommer från (framgångs)rika familjer och var väldigt duktiga i skolan. De kanske fick något stipendium för att jobba eller plugga utomlands innan de började läkarprogrammet. De övervägde att plugga på Handelshögskolan eller Industriell ekonomi. Elitisterna är ganska aktiva i studentkåren och de är duktiga på att klättra upp till meriterande positioner i Medicinska Föreningen.
  4. De med vårdbakgrund. Det finns en del studenter som har erfarenhet av att jobba inom sjukvården sedan tidigare. Majoriteten av dessa är sjuksköterskor, vissa är tandläkare, andra har jobbat som undersköterskor eller personliga assistenter. De har vetat att de vill jobba med sjukvård sedan länge, men velat få mer ansvar och medicinsk utbildning än vad deras tidigare jobb gav. Tips: Om du som grön läkarstudent är osäker på något, haka på en sjuksköterska – den studenten har definitivt koll.
  5. Föräldrarna. Det här är personer som är 30+ år gamla, har familj och barn och har jobbat inom en annan (ofta välbetald) yrkeskategori tidigare. Föräldrarna brukar inte vara så intresserade av studentlivet och att festa i studentkåren. De brukar söka sig till varandra på rasterna. Du kan lätt identifiera en förälder så fort hen börjar klaga på logistiken med att åka till och från vårdcentralspraktiken och att hinna till barnets föräldramöte kl 16.

Bonus: Studenter med läkare i familjen. Bland nördarna, de med hjältekomplex och elitisterna har de allra flesta föräldrar (eller nära släkt) som är läkare. Är föräldrarna inte läkare, är de utbildade vid Handelshögskolan, är civilingenjörer eller naturvetenskapliga forskare. Det finns såklart undantag, men inte många.

Extra bonus: Försök gissa vilken grupp jag tillhör.

11 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle