Att jobba som skötare på psykiatrin

Läs mitt inlägg ”Sommarjobb för läkarstudenter” där jag berättar om fler vårdyrken.

Vad gör en skötare egentligen? Utan att vara säker på svaret tog jag anställning som skötare inom Region Stockholms psykiatri och började jobba som timvikarie i slutet av mars. Det här har jag lärt mig de senaste 9 månaderna. 

  • Skötare eller undersköterska? Egentligen så behöver skillnaden inte vara så stor. Samma utbildning krävs för att få jobba som skötare och undersköterska och båda jobb fokuserar på omvårdnad. Största skillnaden är att undersköterskor jobbar på somatiken – den ”kroppsliga” sjukvården – medan skötare jobbar på psykiatrin – den ”mentala” sjukvården. Arbetsuppgifterna kan vara identiska, men skötare måste vara uppmärksamma på personlig säkerhet och skaderisk på ett annat sätt än undersköterskor är.
  • Vad gör skötare? Skötare arbetar nära sjuksköterskorna och blir delegerade omvårdnadsuppgifter. Vi serverar mat, påminner patienter om att sköta sin hygien, vakar över patienter som riskerar att skada sig själva, socialiserar med patienterna och har stödsamtal med patienter vid behov. Vi dokumenterar hur patienter mår och vad de hittar på på avdelningen. Vi håller också koll på säkerheten på avdelningen – att inte föremål man kan skada sig med ligger fritt och att dörrar och fönster hålls stängda.
    • Skötare tar också hand om kroppslig omvårdnad. Om det behövs mäter skötare vitalparametrar, lägger om sår, sköter stomier, hjälper till med dusch och påklädning, med mera. Det är särskilt mycket kroppslig omvårdnad på äldrepsykiatriska avdelningar.
  • Vad är ett vak? Att sitta vak är en av arbetsuppgifterna som är utmärkande för skötare. Om en tvångsvårdad patient är benägen att skada sig själv, försöka begå självmord, rymma från avdelningen eller försöka skada någon annan kan läkaren behöva sätta in ett så kallat extravak. Ett extravak innebär att minst en skötare måste övervaka patienten hela tiden – även när den sover, när den är på toaletten och när den går ut för att röka.
  • Psykiatri är inte så farligt som man tror. Det är lätt att få förutfattade meningar om psykiatrin och dess patienter baserat på populärkultur och media. Det är ytterst sällan jag har stött på en patient med ett mentalt tillstånd som jag varken kan förstå eller ha förståelse för. De flesta patienter är inte ute efter att skada någon, med undantag för kanske sig själva.
  • Det är okej att göra misstag som skötare. Det finns någon fördom om att om man råkar säga minsta ord fel till en psykiskt sjuk person så är man personligen ansvarig för om den senare skulle skada sig själv eller bli sjukare – så är inte fallet. Psykisk sjukdom och självskada är mer komplext än så och rent krasst så spelar du som skötare inte så stor roll att du med ett ord kan stjälpa en patient. Det finns såklart undantagsfall, men de allra flesta patienter har förståelse för att man kan göra fel som vårdpersonal.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle