I praktiken på läkarprogrammet ingår några kvällspass, ett fåtal jourer och ibland nattpass. Majoriteten av praktiken sker dagtid från cirka 08.00-16.30 ± någon timme. Att göra praktik utanför ordinarie arbetstid kan låta som en dröm för vissa, en mardröm för andra. Hur ska man hålla sig vaken? Hur ska man vända tillbaka dygnet efteråt? När […]

Under februari månad kommer jag och de andra studentbloggarna att blogga på temat interprofessionellt arbete, #proffsutbyte. Det handlar alltså om samarbete mellan de olika utbildningarna på KI och yrkesrollerna inom vården. Interprofessionellt arbete och lärande är något man pratar mycket om på läkarutbildningen. Men vad innebär det i praktiken? Som läkare kommer man att behöva […]

Under februari månad kommer jag och de andra studentbloggarna att blogga på temat interprofessionellt arbete, #proffsutbyte. Det handlar alltså om samarbete mellan de olika utbildningarna på KI och yrkesrollerna inom vården. På en sjukhusavdelning finns det inte bara läkare och sjuksköterskor. Det finns också fysioterapeuter, logopeder, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, etc. Men vem gör egentligen […]

Under februari månad kommer jag och de andra studentbloggarna att blogga på temat interprofessionellt arbete, #proffsutbyte. Det handlar alltså om samarbete mellan de olika utbildningarna på KI och yrkesrollerna inom vården. Något som förvirrade mig väldigt mycket när jag började praktisera på sjukhus var ”ronden”. Ibland var det sittrond, gårond, teamrond, eftermiddagsrond… Ibland var rond […]

Praktik, även kallad verksamhetsförlagd utbildning, är en stor del av läkarprogrammet. Praktik innebär att man är på vårdcentral, sjukhusavdelning, akuten eller specialistmottagning. Så hur ska man göra för att ha det så roligt och så lärorikt som möjligt på praktiken? Som du kan läsa i min beskrivning av läkarprogrammets terminer blir praktiken central i utbildningen […]

Läkarprogrammet är den längsta grundutbildningen i Sverige, men de 11 terminerna skiljer sig från varandra. Här är en kort sammanfattning av hur terminerna ser ut på Karolinska Institutet. Termin 1. Den friska människan 1. Introduktion till läkarprogrammet, cellbiologi, från ägg till foster, biokemi. Biokemin brukar anses vara den svåraste delen av termin 1. Terminen utgörs […]