Fråga: När visste du att du ville bli läkare?

Fråga: När var det du visste att du ville bli läkare? Hur visste du om läkarprogrammet passade dig? Vad har varit största utmaningen?

Svar: Jag visste inte om jag ville bli läkare innan jag sökte läkarprogrammet, det var först under utbildningens gång som jag kom fram till att det faktiskt skulle kunna passa mig.
Jag var absolut osäker på om jag skulle trivas med all patientkontakt innan jag började plugga, och såklart om jag var rätt person att ha en så stor ansvarsroll som en läkare har. Men det man måste komma ihåg är att ingen läkare är perfekt och att det duger ofta med att vara en “tillräckligt bra” läkare – vilket de allra flesta som pluggar till läkare blir. Så länge du har ett intresse för andra människors välmående, fysiskt såväl som psykiskt, och är villig att lära klarar du dig gott och väl. Jag skrev lite mer om hur jag kom fram till att välja läkarprogrammet här: https://blog.ki.se/kistudentenisabelle/varfor-valja-lakarprogrammet/
Största utmaningen var nog att anpassa mig till pluggtempot på universitetet – man har mycket mer eget ansvar för sin inlärning – i andra hand var det nog att bli bekväm med att prata med patienter. Skillnader mellan gymnasiet och universitetet har jag skrivit om här: https://blog.ki.se/kistudentenisabelle/5-skillnader-mellan-gymnasiet-och-universitetet/. Det roligaste är all kunskap man får i utbildningen – och hur mycket nytta man faktiskt har av den!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle