Fråga: Vilken kurslitteratur behöver jag?

Vilken kurslitteratur behövs för läkarprogrammet? Borde jag köpa och läsa något i förväg?

Vissa studenter klarar sig utan en endaste bok, andra köper upp halva Medicinska Bokhandeln. Hur mycket kurslitteratur man behöver beror helt på hur man lär sig lättast.

Varje kursbeskrivning på läkarprogrammet har en bifogad lista med ”obligatorisk” och ”rekommenderad” kurslitteratur. Obligatorisk litteratur är oftast den litteraturen föreläsarna och examinatorerna bygger sin undervisning på, men ingen kommer att kolla om du verkligen har köpt böckerna. Många klarar sig bra utan att ens ha sneglat på den obligatoriska litteraturen. Rekommenderad litteratur är som sagt, rekommenderad.

Vilka böcker rekommenderar jag?

  • Termin 1: Biochemistry av Denise R. Ferrier. Den här boken har en av KIs längst undervisande biokemister varit med och redigerat, så den innefattar all biokemi du behöver kunna på läkarprogrammet.
  • Termin 2 och 3: Någon anatomisk atlas. Exempelvis Atlas of Anatomy av Anne M. Gilroy. Du behöver inte köpa både en anatomisk atlas och en anatomisk textbok.
  • Termin 4: Klinisk EKG-diagnostik av Sverker Jern. Den här boken är på svenska till skillnad från de flesta andra kursböcker. Den innehåller kort och lättförståelig information om arrytmier och EKG-tolkning, bra sammanfattningar, EKG-övningar och exempel på hur EKGn kan se ut.
  • Termin 5 och 6: Akut internmedicin av Region Stockholm. Den här boken får du gratis av kursledningen när du börjar termin 5. Innehåller bra översikter och behandlingsrekommendationer av diverse internmedicinska tillstånd.

När ska du köpa övrig litteratur?

  1. Om du lär dig bättre av att läsa på egen hand än att gå på föreläsningar och seminarier.
  2. Om du vill förbättra din förståelse för ett koncept, snarare än bara memorera fakta.
  3. Om det är ett ämne du brinner för och vill fördjupa dig i.
  4. Om du vill se fina figurer, bilder och tabeller.
  5. Om du vill öva på de instuderingsfrågor eller övningar som eventuellt finns i boken.

Var hittar du böckerna?

Du kan köpa böckerna online eller i Medicinska Bokhandeln som ligger på KI Campus Solna, men det lönar sig oftast att köpa begagnade böcker av äldrekursare. Det gör inget om det är en äldre upplaga av boken – den brukar funka bra ändå. Andrahandsförsäljning av kursböcker finns det diverse internetforum för.

4 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle