Hur många kön finns det? – Medicinsk ordlista

Det här är en del av min miniserie om medicinsk könsbestämning. Ta en titt på del 1 där jag går igenom viktiga icke-medicinska begrepp vad gäller kön och könsidentitet.

Aneuploidi, virilisering, gynekomasti… medicinska termer kan ibland bli lite förvirrande, så här följer en liten lista på begrepp som ofta används inom genetik och reproduktionsbiologi:

 

Aneuploidi – Beskriver egentligen alla tillstånd där en människas kromosomantal avviker från det vanliga 46. En aneuploidi som du förmodligen är bekant med är trisomi 21, Downs syndrom – dessa individer har 47 kromosomer.

Femininisering – Utvecklandet av kvinnliga sekundära könskarakteristiska. Jämför virilisering. 

Fenotyp – De gener som uttrycks hos en individ. Exempelvis kan en individ ha bruna ögon som fenotyp, men ändå ha anlag för blåa ögon i sin genotyp.

Genitalia, inre – Även känt som inre könsorgan. Man skulle kunna säga att de inre är de delar av människans reproduktionssystem som inte syns på utsidan; livmoder, äggstockar respektive testiklar, prostata bland annat.

Genitalia, yttre – Även känt som yttre könsorgan. Man skulle säga att de yttre är de delar av människans reproduktionssystem som syns utifrån; blygdläppar, klitoris respektive penis, pung bland annat.

Genotyp – En individs genetiska sammansättning – dess fullständiga DNA och arvsanlag, inklusive de gener som inte uttrycks. Jämför fenotyp. 

Gynekomasti – Förstoring av bröstvävnad hos män.

Hermafrodit – Ett ord som inte längre används inom medicinen. Beskriver individer med både kvinnliga och manliga genitalia, exempelvis både äggstockar och testiklar, vilket är ytterst ovanligt. Ett bredare begrepp som används idag är intersex.

Hypospadi – Ett tillstånd där urinröret mynnar ut på undersidan av penis istället för i ollonet.

Intersex – Individer som besitter både manliga och kvinnliga könskarakteristika.

Könsdifferentiering – Utvecklingen av könskarakteristika, både primära och sekundära.

Könskarakteristika, primära – De kroppsliga skillnader mellan manligt och kvinnligt kön som är förknippade med fortplantning; alltså könsorganen (både yttre och inre genitalia!).

Könskarakteristika, sekundära – De kroppsliga skillnader mellan manligt och kvinnligt kön som inte är förknippade med fortplantning; allt ifrån längdskillnader och fettfördelning till mörkare röst och kroppsbehåring.

Könskromosom – X- och Y-kromosomerna som är nödvändiga för utvecklandet av primära könskarakteriska. Övriga kromosomer kallas autosomala kromosomer.

Mutation – Alla ärftliga förändringar i en individs DNA.

Virilisering – Utvecklandet av manliga sekundära könskarakteristika. Synonymt med maskulinisering. Jämför femininisering. 

Källor: Definitionerna är till största del baserade på Svenska MeSH, en medicinsk ordbok på nätet. Vissa tillägg är från Nationalencyklopedien. Jag har också utgått från vad jag har lärt mig på Karolinska Institutets läkarprogram – framför allt på termin 1, Den friska människan 1 moment 1 avsnitt 2, och termin 2, Den friska människan 2 moment 2.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle