#Nobel2k17: Kort kritik

Nobelfestligheterna är högtidliga, högaktade och högintressanta – med all rätta. Men det betyder inte att det inte finns förbättringsområden, för att uttrycka det diplomatiskt. Nu ska jag ge er en nyanserad analys av Nobelprisets brister genom att länka till andra mycket mer nyanserade analyser av Nobelprisets brister. Men låt oss börja med lite statistik på årets pristagare.

2017 års pristagare, samtliga kategorier förutom litteratur och fred

  • Män.
  • Vita.
  • Verksamma i USA och/eller Västeuropa.
  • 70-80 år gamla.
  • Personer av just den samhällsklass som du förväntar dig ska vinna Nobelpriset.

Nobelpriset instiftades för 106 år sedan i Västeuropa, vilket märks tydligt när man tittar på prisfördelningen – och det är inte nödvändigtvis positivt. Fyra aspekter av Nobelpriset brukar återkommande kritiseras: dess status, priskategorierna, maximala antalet pristagare och bristen på mångfald och representation. En genomgång av alla dessa aspekter plus mycket bättre förklaringar av de naturvetenskapliga priserna än de jag skrev kan du höra på The Skeptic’s Guide to the Universe, avsnitt 639.

Nobelprisets status. Nobelpriset är inte det enda priset som finns till för att uppmärksamma och belöna forskare, men det är nog det enda du känner till – såvida du inte är en etablerad forskare själv. Vi hyllar och minns Nobelpristagarna, men det går ofta ut över de duktiga forskare som inte fått Nobelpriset – särskilt de som bidrog till den prisbelönta forskningen men inte fick plats på prispallen.

Priskategorierna. Upptäckterna som tilldelats kemipriset och medicinpriset har ofta legat någonstans mittemellan de två kategorierna, eller en bit utanför. Samtidigt finns det inget pris i matematik, biologi, teknik eller geovetenskap. Årets kemipris hade snarare platsat i teknikkategorin, medan årets medicinpris är mer av en biologisk upptäckt. Med ett så begränsat antal kategorier riskerar man att förbise viktiga forskningsbedrifter inom icke representerade fält. Visserligen var det Alfred Nobel själv som valde kategorierna, men ekonomipriset skapades faktiskt långt i efterhand.

Antalet pristagare. Det maximala antalet pristagare inom en kategori är 3. Det är ett väldigt begränsat antal med tanke på att forskning sällan bedrivs av enstaka personer numera, utan hela forskningslag, laboratorier eller till och med institutioner. Ibland är det också så att olika självständiga projekt som bidragit till samma forskningsframsteg belönas (årets kemipris bland annat), och då kan det vara ännu fler personer involverade som inte får det erkännande de förtjänar. Fredspriset kan tilldelas organisationer, så varför kan inte de andra priserna också få tilldelas grupper?

Bristen på mångfald och representation. För att få ett Nobelpris (med undantag för fredspriset) måste du ha gjort en stor forskningsbedrift som har gynnat mänskligheten och vetenskapen. Och även om du har gjort det är det svårt att få ett Nobelpris. Men det underlättar definitivt om du är en vit man i pensionsåldern. Är du en östasiatisk man i pensionsåldern är dina chanser måttligt stora. Heter du Michael har du större chans än om du är kvinna – åtminstone sedan 2009, då en kvinna sist belönades med ett Nobelpris. Heter du Richard har du också större chans än om du är kvinna, såvida du inte råkar vara afrikan eller svart – sist en afrikan belönades var 2003 och sist en svart person belönades var 1993.

Några kvinnor som anses ha blivit förbisedda av Nobelkommittén kan du läsa om här och här. Lite mer statistik och kritisk analys av Nobelpriset kan du hitta här.

2 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle