Passar du för att plugga till läkare?

Ansökan till läkarprogrammet höstterminen 2020 stänger 15 april – sök nu på antagning.se!

Vilka egenskaper bör en blivande läkare ha? Vem passar för att plugga på läkarprogrammet?

Det finns egentligen inga krav på blivande läkarstudenter annat än bra betyg eller höga resultat på högskoleprovet (exakt hur höga antagningspoängen är hittar du på statistik.uhr.se). Men efter 4 år som läkarstudent har jag kommit fram till att det finns vissa egenskaper som underlättar för den som vill klara av läkarprogrammet. Om du vill plugga till läkare är det till din fördel om du:

  1. Har ett stort intresse för medicin. Entusiasm och nyfikenhet inför läran om människans biologi både i hälsa och sjukdom är en stor fördel. Det är ju roligare att plugga in något som man tycker är intressant, särskilt när man pluggar så länge som man gör på läkarprogrammet. Värt att nämna är att man såklart inte behöver brinna för varenda avsnitt man går igenom under läkarprogrammets 11 terminer, men det är ändå fördelaktigt om man gillar helheten.
  2. Tar plugget på allvar. Man kommer bara så långt med entusiasm – det krävs också en del hårt och mindre spännande arbete. Du bör vara beredd på att behöva sitta i timmar för att memorera obskyra mikroskopbilder, latinska namn på de minsta delarna av kroppen och de flummigaste läkemedelsnamnen. Du bör också vara beredd på att behöva stiga upp 05.30 på morgonen för att hinna till din vårdcentralsplacering i Södertälje eller din kirurgiplacering i Norrtälje.
  3. Är villig att utvecklas och kan ta emot kritik. Du blir bedömd väldigt mycket medan du går på läkarprogrammet. Varje dag du har praktik är dina handledare ombedda av kursledningen att observera det du gör och ge dig feedback kontinuerligt. Utöver det kommer också alla du interagerar med på praktiken vara medvetna om att du är läkarstudent som är där för att lära och bidrar också ofta med feedback. Såvida du inte har stor erfarenhet av sjukvård sedan innan kommer du att göra mycket fel och bli kritiserad för det – det är viktigt att du kan ta till dig kritiken och lära dig av den utan att känna dig för personligt påhoppad.
  4. Vågar ta plats och be om hjälp. Alla handledare är inte lika intresserade av att handleda. Då måste du själv som läkarstudent ta ansvar för ditt lärande och ta initiativet. Det är bättre att du underskattar dina kliniska färdigheter och ber om hjälp en gång extra än tvärtom. Det är också viktigt att du står på dig och inte låter dig bli helt överkörd eller orättvist kritiserad av dina handledare. Är man försynt och blyg kan det hända att ens handledare glömmer bort en.
  5. Är medmänsklig och lyhörd. Grundpelaren för medicinsk etik är att göra gott och inte skada. Även om vi läkarstudenter har personliga ambitioner, bör det gemensamma målet vara att göra gott för våra medmänniskors hälsa. Empati hjälper dig inte att svara rätt på tentafrågorna, men det hjälper dig att bemöta dina patienter på ett värdigt sätt och göra det som läkare finns till för att göra – vårda och lindra. Även om patientbemötande skiljer sig från andra sociala samspel, är det fortfarande mänsklig interaktion. Social finess och lyhördhet gynnar dig jättemycket i patientkontakten.

Man behöver såklart inte besitta alla dessa egenskaper för att plugga på läkarprogrammet. Flera av dem utvecklar man naturligt med tiden.

P.S. Min bloggkollega Oscar har också skrivit om vilka egenskaper han tycker är viktiga för läkarstudenter.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle