#proffsutbyte: Vad är en rond?

Under februari månad kommer jag och de andra studentbloggarna att blogga på temat interprofessionellt arbete, #proffsutbyte. Det handlar alltså om samarbete mellan de olika utbildningarna på KI och yrkesrollerna inom vården.

Något som förvirrade mig väldigt mycket när jag började praktisera på sjukhus var ”ronden”. Ibland var det sittrond, gårond, teamrond, eftermiddagsrond… Ibland var rond inte ett substantiv utan ett verb. Så vad betyder det egentligen?

Ronder är en central del av arbetet på sjukhusavdelningar, särskilt där patienter ligger inne en längre tid. På ronden går man igenom allt som har hänt de olika patienterna och vad man planerar göra med dem på avdelningen. Det här är alltså grunden ronder bygger på, men exakt hur och när ronderna görs varierar från avdelning till avdelning.

Teamrond brukar ofta vara synonymt med sittrond, då sitter man på ett personalrum med sitt vårdlag och går igenom patienterna som tillhör vårdlaget. På morgonen brukar sittronden inledas med att någon av nattsköterskorna rapporterar vad som har hänt under natten, därefter går man igenom planen för patienterna under dagen. Att leda diskussionen kring en viss patient under sittronden brukar kallas att man rondar den patienten. Det brukar läkarstudenter bli ombedda att göra.

Gåronden brukar komma direkt efter sittronden på morgonen. Då går vårdlaget ut till patienterna och berättar vad man kommit fram till på sittronden, undersöker dem och hör vad de tycker och hur de mår. Den läkare, eller läkarstudent, som leder diskussionen med patienten är den som rondar patienten. Det är oftast samma person som rondat patienten under sittronden.

Eftermiddagsronden är som sittronden, men den är snabbare och brukar inte följas av en gårond. Fokus för eftermiddagsronden är att sjuksköterskorna som jobbat morgonpass ska kunna rapportera till sjuksköterskorna som jobbar kvällspass.

Bedside-ronder är inte lika vanliga som de andra ronderna, men de ökar i popularitet. De är en kombination av sittrond och gårond där vårdlaget involverar patienten i rapporteringen och planeringen genom att stå och diskutera runt patienten som ligger i sin sjukhussäng (därav bedside). Tanken är att minska klyftan mellan patient och vårdgivare och att patienten ska känna att hen har större inflytande och förståelse för sin vård.

Vill du veta mer om hur en dag på sjukhuset ser ut? Läs mitt inlägg ’En typisk dag på sjukhuset’ och titta på taggen #praktik och klinik.

2 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle