#proffsutbyte: Vem gör vad på sjukhusavdelningen?

Under februari månad kommer jag och de andra studentbloggarna att blogga på temat interprofessionellt arbete, #proffsutbyte. Det handlar alltså om samarbete mellan de olika utbildningarna på KI och yrkesrollerna inom vården.

På en sjukhusavdelning finns det inte bara läkare och sjuksköterskor. Det finns också fysioterapeuter, logopeder, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, etc. Men vem gör egentligen vad? 

Stora sjukhus i Sverige har ungefär samma struktur och indelning vad gäller personal på avdelningarna. På avdelningarna finns det några överläkare, lite fler avdelningsläkare (som är en blandning av underläkare, ST-läkare, AT-läkare och specialistläkare), ungefär lika många sjuksköterskor som avdelningsläkare och överläkare, och ungefär lika många eller fler undersköterskor som sjuksköterskor. Dessa yrkesgrupper delas in i vårdlag med 1 överläkare, 1-3 avdelningsläkare, 1-3 sjuksköterskor och 1-5 undersköterskor. Varje vårdlag har ansvar för ett visst antal patientsängar (och patienterna som ligger i dem) på avdelningen.

Beroende på vilken typ av sjukhusavdelning det är finns det ett gäng andra legitimerade vårdprofessioner, som oftast inte tillhör ett visst vårdlag utan cirkulerar på avdelningen alternativt hela sjukhuset efter behov. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns på bland annat ortopediska avdelningar där patienterna behöver rörelseträna efter operationer och hjälpmedel till hemmet under läkningen. Logopeder finns på neurologiska avdelningar och bedömer exempelvis strokepatienters talförmåga och sväljförmåga. Kuratorer brukar finnas på avdelningar där patienter får ta emot tunga besked, ofta på canceravdelningar. Dietister finns ofta på avdelningar för mag-tarmsjukdomar och där patienterna har diabetes för att diskutera kost, utvärdera risk för undernäring och liknande.

Avdelningsläkarna är de med det huvudsakliga medicinska ansvaret för patienterna, men de behöver konsultera med de seniora överläkarna kring större beslut. Sjuksköterskorna är ansvariga för omvårdnaden, kontroller av vitalparametrar  och utdelning av läkemedel till patienterna. Undersköterskorna deltar i omvårdnaden och sköter ofta såromläggningar och patienternas hygien.

Ronder, som jag skrev mer om i det här inlägget, leds av läkarna. Sjuksköterskorna är alltid med på ronderna och brukar berätta om patienternas aktuella hälsotillstånd; hur har de ätit, sovit, skött magen, har vitalparametrarna förändrats, osv. Undersköterskorna brukar få rapport av och ge rapport till sjuksköterskorna separat, övrig vårdpersonal interagerar sällan med alla patienter som ingår i ett vårdlag och är därför inte med på ronderna.

Vill du veta mer om vad som händer på sjukhuset och vad man gör där som läkarstudent? Kolla på mina inlägg under taggen #praktikochklinik.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle