Questions: International Admissions and the title of Doctor

Samma information finns på svenska längre ner i inlägget

 

A majority of the questions I receive concern admission to the Medical program at Karolinska Institutet. Many of them are from international students interested in studying Medicine in Sweden. As always, I would like you to first have a look at my posts under the tag #informationinenglish – chances are, I have already answered your questions there.

That being said, here are two questions I recently received concerning the Medical program at Karolinska Institutet.

  1. Does Karolinska Institutet recognize applications that refer to USMLE step 1 results?

Short answer: No.

USMLE stands for United States Medical Licensing Examination and is, as the name implies, designed to assess the knowledge of American Medical students. Karolinska Instiutet, being a Swedish university, does not recognize USMLE test results, no matter the score. In the very best case, your USMLE results could be mentioned in your application to PIL/Alternative Admission to the Medical program. If you are super lucky, USMLE could help you get a transfer to Karolinska Institutet, with some courses being partially accounted for with your earlier study results.

2. Does the Medical program at Karolinska Institutet give you a Doctoral degree?

Short answer: No.

The title of ”Doctor of Medicine” does not really exist in Sweden. The only way to receive a Doctoral degree in Sweden is to get a PhD = Doctor of Philosophy (which usually takes at least 4 years and follows a Bachelor’s degree and a Master’s degree). In the United States, Doctor of Medicine (MD) refers to licensed physicians (ie persons with a full Medical degree, 4 years of Pre-Medical Bachelor studies + 4 years of Graduate Medical school). Do note that in the US, MD is not equivalent to PhD.

 

Svensk version

 

En majoritet av läsarfrågorna jag får berör antagningen till Karolinska Institutets läkarprogram, särskilt för internationella studenter. Som alltid, vill jag be er att först läsa mina inlägg under taggarna #informationinenglish och #ansökanochantagning – sannolikt har jag redan besvarat frågorna där. 

Med det sagt, här kommer två nya frågor jag fått gällande antagning.

  1. Kan jag söka till läkarprogrammet med mina resultat på USMLE steg 1?

Kort svar: nej.

USMLE står för United States Medical Licensing Examination. Som namnet antyder examineras amerikanska läkarstudenter på detta prov. Karolinska Institutet som är ett svenskt universitet använder sig inte av USMLE-betyg i sin antagning.

Karolinska Institutet kanske skulle ta resultat från USMLE i åtanke om du skulle söka genom Alternativt urval (dvs PIL), som bygger på svenska högskoleprovet, intervju och ”lämplighet” (USMLE skulle då kanske kunna visa på lämplighet). Gymnasiebetyg tas inte åtanke när du söker med svenska högskoleprovet, samt vice versa – kvoterna är helt separata.

2. Ger läkarprogrammet en doktorsexamen?

Kort svar: nej.

En doktorsexamen kan man i Sverige endast få om man disputerar och avlägger en Filosofie Doktor (fil dr/PhD) – detta innebär oftast 3 års kandidatstudier, 2 års masterstudier och minst 4 års doktorandarbete. Medicine doktor (med dr) har tidigare använts för att benämna läkare, men titeln finns inte längre. Numera kallas färdiga legitimerade läkare för legitimerade läkare (leg läk), vilket man blir efter att ha pluggat läkarprogrammet (5,5 år) + allmäntjänstgöring (AT, ca 18 månader). Formellt är med dr felaktigt att benämna sig som, om man inte har avlagt en fil dr inom medicin – dock kallar många leg läk sig för med dr.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle