Så klarar du termin 10 av Karolinska Institutets läkarprogram

Så klarar du läkarprogrammet: del 11 av 12. Jag började läkarprogrammet för 5 år sedan, direkt efter att ha pluggat naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. De här råden är därför mest tillämpliga på unga nördar med sparsam livserfarenhet som går det 5,5-åriga läkarprogrammet, inte det nya 6-åriga.

Termin 10 är den sista stora milstolpen att ta sig förbi innan termin 11 och sluttentamen. Under läkarprogrammets näst sista termin läser man kursen Reproduktion och utveckling, det vill säga gynekologi och pediatrik, samt en kortare studentvald kurs (SVK) i akutmedicin.

Jag tyckte att termin 10 var en ganska tung termin – det var många obligatorier, högt tempo och stort kursinnehåll. Vi hade en del placeringar som krävde pendling och den skriftliga sluttentamen var omfattande. Den sista delen av terminen som utgörs av en månad lång kurs i akutmedicin är lugnare och oavsett vilken av akutmedicinkurserna man läser är schemat hyfsat luftigt.

Pediatriker kräver en del uppfräschande av vad man lärt sig på under internmedicinen på termin 5 och 6, både vad gäller syra-bas-balanser, akuta tillstånd och infektionsmedicin – det som tillkommer är de tillstånd som huvudsakligen drabbar barn. Tyngdpunkter att lära sig är:

 • Barns normala utveckling från spädbarn till skolålder med avseende på vikt, längd, socialt beteende, tal och rörelseförmåga.
 • Sveriges vaccinationsprogram för barn.
 • De vanligaste och allvarligaste infektionssjukdomarna bland barn.
 • Hur man gör en fullständig kroppslig undersökning på ett spädbarn.
 • Varningstecken för barnmisshandel.

Gynekologin har mer nytt innehåll och innefattar allt ifrån menstruationscykeln och cancer i de kvinnliga könsorganen, till graviditetsmedicin och hur man assisterar vid en förlossning. Viktigt att lära sig är:

 • Kvinnliga könshormoner, särskilt i relation till menstruationscykeln.
 • Hur handlägger man en blödning från underlivet?
 • Hur preventivmedel fungerar.
 • Hur man gör en kroppslig gynekologisk undersökning.
 • Riskfyllda tillstånd under graviditet – diabetes, havandeskapsförgiftning – och hur man upptäcker dem.
 • Hur en förlossning sätter igång och vilka parametrar man mäter under förlossningen.

Akutmedicinkursen har samma lärandemå¨l oavsett vilken SVK du får. Det som skiljer åt är inlärningsformerna och var undervisningen sker, så välj utifrån intresse. Jag var jättenöjd med min SVK. Jag fick ”Den akuta vårdkedjan” som var förlagd på Södersjukhuset och inkluderade mer undervisning om hur ambulanser arbetar och triagerar (prioriterar patienter). Det viktigaste att lära sig under akutmedicinkursen är ABCDE som du får öva på flera gånger under kursen genom simulationer där man ”låtsas” handlägga en akut sjuk patient på ett akutrum tillsammans med sina klasskamrater i små grupper om 4-6 personer.

I mitt inlägg ”10 saker jag har lärt mig under termin 10” har jag fler tips på vad som är bra att lära sig under läkarprogrammets näst sista termin.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle