Så klarar du termin 3 av Karolinska Institutets läkarprogram

Så klarar du läkarprogrammet: del 4 av 12. Jag började läkarprogrammet för 5 år sedan, direkt efter att ha pluggat naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. De här råden är därför mest tillämpliga på unga nördar med sparsam livserfarenhet som går det 5,5-åriga läkarprogrammet, inte det nya 6-åriga.

Termin 3 på läkarprogrammet fick jag höra var den svåraste. Jag vet inte om jag håller med, eftersom jag har gjort mitt bästa för att förtränga den. Men om jag försätter mig i djup hypnos kan jag dra mig till minnes att jag använda följande strategier för att klara av den:

  • Termin 3 består av 4 huvudämnen. Anatomi (igen), neurologi (på engelska), immunologi och slutligen patologi. Man skulle kunna säga att anatomin blir lite av en mjukstart på terminen eftersom vi redan gått igenom anatomi lite grann på termin 1 och mer på termin 2. Men om du som jag tömmer hjärnan inför varje terminsstart kanske den blir en liten utmaning.
  • För att klara anatomin på termin 3 rekommenderar jag faktiskt att du främst använder dig av en textbok i anatomi. Anatomin examineras inte praktiskt som på termin 2, utan med en skriftlig tentamen, och då har du mest överförbara kunskaper om du övat med en textbok.
  • Det jobbigaste med neurologikursen är att den är på engelska och att långtifrån alla föreläsare är bekväma med att undervisa på engelska. Själva tentamen är inte så farlig – utgå från sammanfattningarna på Hus75.se och titta på gamla tentafrågor.
  • Immunologin är ett kort avsnitt på 2 veckor. Om du går på obligatorierna blir tentan en barnlek.
  • Patologin är egentligen den del av termin 3 som flest studenter våndas inför. Jag tycker att den har ett oförtjänt dåligt rykte. Visserligen är det mycket detaljkunskap som efterfrågas,  men med hjälp av gamla tentafrågor kan man plugga in rätt sorts detaljkunskap.  Patologikursen hålls på Karolinska Institutets campus i Solna och i Huddinge och det är första kursen där klassen delas upp. I Huddinge ingår fler praktiska övningar med mikroskop och preparat så det kan ge en viss fördel till sluttentamen.

När du klarat av termin 3 har du bara 8 terminer till att se fram emot!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle