Så klarar du termin 5 av Karolinska Institutets läkarprogram

Så klarar du läkarprogrammet: del 6 av 12. Jag började läkarprogrammet för 5 år sedan, direkt efter att ha pluggat naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. De här råden är därför mest tillämpliga på unga nördar med sparsam livserfarenhet som går det 5,5-åriga läkarprogrammet, inte det nya 6-åriga.

Välkommen till den första kliniska terminen på läkarprogrammet! Termin 5 består av 3 veckors föreläsningar, följt av 3 veckors praktik, i 3 block. Det är en viss utmaning att regelbundet ha sjukhuspraktik – dagarna är längre, ibland måste man pendla – men det är nu du lägger grunden för hur du bemöter och undersöker patienter.

Precis som den senare delen av termin 4 är termin 5 förlagd till fyra stora sjukhus i Stockholm – Karolinska i Solna, Karolinska i Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Du fortsätter på samma sjukhus som du var på under föregående termin och får därför bättre möjlighet att lära känna dina klasskamrater. Den övergripande kursen på termin 5 är Klinisk medicin – inriktning internmedicin. Internmedicin, även känd som inremedicin eller invärtesmedicin, är läran om de inre organen – hjärtat, lungorna, njurar, lever – och hur man behandlar dem icke-kirurgiskt. De sista veckorna på termin 5 läser du Vetenskaplig utveckling (VetU), som fokuserar på vetenskaplighet och medicinsk forskning.

Termin 5 skiljer sig ganska mycket från det du har läst tidigare på läkarprogrammet. Föreläsningarna och seminarierna fokuserar på patientfall, utredning och behandling. Det här är mina tips för att klara omställningen:

  • Omfamna problembaserat lärande (PBL). En stor del av det jag lärde mig på termin 5 kom direkt från våra problembaserade gruppseminarier. Jag hade turen att hamna i en grupp som jag trivdes bra med och som bidrog jämnt till seminarierna. Om du som jag har något svårare att ta till dig föreläsningar, kan du klara dig bra i kursen utan att gå på föreläsningarna och istället fokusera på PBL (där närvaro är obligatorisk) och enbart använda dig av föreläsningspresentationerna för att veta ungefär vilka sjukdomar som kommer tas upp på PBL.
  • Köp EKG-boken. Det är under termin 5 man lär sig att tolka EKG. Det är ganska svårt hitta bra och tillräckligt omfattande men samtidigt inte för djupgående info om EKG-lära på internet, därför är EKG-boken en av de ytterst få böcker jag rekommenderar till läkarprogrammet.
  • Lite att göra på VFU:n? Be din handledare om hjälp med plugget! Ibland är det ganska trist och lite att göra på VFU:n. Det kan vara smart att sätta sig med sina seminarieuppgifter eller titta på någon föreläsning som du inte riktigt hängde med i då. Slå två flugor i en smäll och be din handledare om hjälp om du har frågor.
  • Underskatta inte delexaminationerna. Termin 5 har inte en stor terminstenta som tidigare terminer, utan 3 delexaminationer som är delvis fallbaserade. Som alltid rekommenderar jag att titta på gamla tentafrågor, men jag kan också rekommendera min egen sammanfattning inför delexamination 1 på Hus75.se.
  • Var strategisk när du gör VetU. VetU består av en projektplan och en liten tenta i slutet av terminen. Tentan handlar om vetenskapsteori och centrala begrepp för att kunna bedöma evidens och signifikans. Projektplanen innebär att man ska skissa upp en plan för en forskningsstudie (som inte kommer genomföras) med bakgrund, syfte, metod och vilka resultat och slutsatser man hoppas hitta med studien. Det viktigaste för att skriva en bra projektplan är att hitta ett väl avgränsat syfte. Ju smalare fokus studien har, desto lättare kommer det vara att skriva projektplanen. Kom också ihåg att projektet inte kommer att genomföras, så det behöver inte vara särskilt realistiskt eller relevant.

Termin 5 var då jag först började känna mig hemma på läkarprogrammet och landa i att jag skulle bli läkare. Jag hoppas att du lär dig lika mycket på termin 5 som jag gjorde.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle