Sommarjobb för läkarstudenter

Läs mitt tidigare inlägg om jobb för läkarstudenter här.

Det finns många jobb för läkarstudenter – särskilt i pandemitider. Här är några av de vanligaste:

Vårdbiträde: Vårdbiträden arbetar oftast på ålderdomshem, i hemsjukvården eller i hemtjänsten. Yrket kräver ingen legitimation eller särskild utbildning. Som vårdbiträde hjälper du patienter med dagliga behov som hygien, städning, matning, sällskap.

Undersköterska: Undersköterskor arbetar på sjukhusavdelningar och -mottagningar, vårdcentraler, i hemsjukvården och i hemtjänsten. För att få jobba som undersköterska måste du ha gått undersköterskeutbildning eller ha pluggat 4 terminer på läkarprogrammet eller 3 terminer på sjuksköterskeprogrammet (kravet på antal terminer kan variera mellan arbetsgivare). Det finns flera olika specialiseringar som undersköterskor kan vidareutbilda sig inom. Undersköterskor har väldigt varierande uppgifter beroende på var de arbetar. I hemtjänsten fungerar de ungefär som vårdbiträden. På sjukhusavdelningar arbetar undersköterskor nära sjuksköterskorna, som delegerar uppgifter till dem. Vanliga uppgifter är att ta blodprover, kontrollera vitalparametrar, hjälpa patienter med hygien, lägga om sår, sätta kateter, servera mat, med mera.

Labbassistent: Labbassistenter kan arbeta i forskningslabb, sjukhuslaboratorier eller för privata företag som behandlar labbprover. Labbassistent kräver ingen formell utbildning, men labberfarenhet är alltid meriterande. Läkarstudenter får viss labbträning under utbildningen. Labbassistenter har olika uppgifter beroende på arbetsplats. Ibland hanterar och utför de diverse analyser på blodprover, urinprover, avföringsprover, med mera. Ibland sköter labbassistenter administrativt pappersarbete och tar hand om labbmaskiner. Vissa labbassistenter har rengöring av undersökningsmateriel som huvuduppgift – de kallas då steriltekniker (vilket är en undersköterskespecialisering).

Skötare: Skötare är generellt sett undersköterskor som jobbar inom psykiatrin eller rättspsykiatrin. De kan jobba på slutna vårdavdelningar eller i mobila team. För att få jobba som skötare behöver du samma kompetens som en undersköterska. Skötare har ungefär samma uppgifter som undersköterskor, men större vikt läggs vid patienternas mentala hälsa. Skötare har ansvar för patientsäkerhet och ser till att patienter inte skadar sig själva eller andra. Det är vanligt att skötare är samtalsstöd för patienter, håller patienter sällskap vid måltider och går ut på promenader med patienter. Om det är en psykiatrisk patient som också har kroppsliga besvär kan skötare behöva hjälpa till med såromläggning, hygien och matning.

Medicinsk sekreterare: Medicinska sekreterare sköter pappersarbetet på sjukhus, vårdcentraler och liknande. En viktig uppgift är att skriva ner dikterade (alltså röstinspelade) journalanteckningar. Termin 4-5 på läkarprogrammet krävs, beroende på var du söker jobbet.

Läkarassistent: I vissa regioner finns yrket läkarassistent, men i många regioner (exempelvis Stockholm och Skåne) har rollen försvunnit. Läkarassistenter assisterar läkarna vid patientsamtal, -undersökningar och journalföring. För att få jobba som läkarassistent brukar termin 6 på läkarprogrammet krävas.

Underläkare: Underläkare är läkare som inte gått en specialistutbildning än. Läkarstudenter som gått termin 9 får lov att jobba som underläkare. Underläkare gör det mesta som specialiserade läkare gör på vårdavdelningar. De bedömer vårdbehov, justerar läkemedelsbehandling, gör kroppsliga undersökningar, ordinerar provtagning och skriver remisser – i samråd med specialisterna och överläkarna.

Det finns såklart många andra roliga sommarjobb för läkarstudenter som inte är direkt relaterade till medicin och sjukvård. Själv har jag sommarjobbat inom HR och rekrytering, på restaurang samt inom kundtjänst och har tyckt att det har varit jätteroliga och lärorika erfarenheter. 

 

 

3 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle