#studentstress: 5 tips för att klara omtentan

Jag har klarat ungefär lika många ordinarie tentor som omtentor under mina 5 terminer på läkarprogrammet. Man kan dra diverse slutsatser från detta påstående, men jag väljer att se det som att jag är ovanligt duktig på att skriva omtentor. Självklart vore det mer praktiskt att vara bättre på ordinarie tentor, men man ska inte vara bitter.

Så, låt oss utgå från att du måste skriva en omtenta. Här är mina tips på hur du ska klara den:

  1. Försök att gå på det ordinarie tentatillfället. Även om du är 99,9% säker på att du kommer bli underkänd, är det ett bra inlärningstillfälle. Dels får du öva dig på att skriva tenta, dels får du se hur kursledningen rättar och poängsätter dina svar.
  2. Var med på tentagenomgången. Efter de flesta tentor brukar kursledningen hålla i en tentagenomgång där de går igenom de rätta svaren på frågorna och motiverar sin poängsättning. Det är ett bra tillfälle för att se vad kursledningen lägger störst vikt vid.
  3. Ta hjälp av dina klasskamrater som klarade tentan. Det är alltid lättare att vara efterklok, särskilt när man bokstavligen har facit i hand. Dina klasskamrater som klarade tentan kan säkert berätta vad de gjorde rätt och vad de skulle ha gjort annorlunda, så lär dig av deras misstag och framgångar.
  4. Utnyttja den extra tiden du har på dig till tentan. Oftast börjar nästa moment eller kurs innan omtentatillfället. Det kan verka som att det blir svårare att hänga med då, men jag tycker tvärtom att det ger en bättre helhetsbild. Tanken är ju att kurserna ska bygga vidare på varandra, så se till att hänga med på den nya kursen samtidigt som du repeterar den gamla inför omtentan.
  5. Kvantitet före kvalitet. På Karolinska Institutet krävs oftast 66% av totalpoäng på tentan för att bli godkänd och man får aldrig minuspoäng för felaktiga svar. Så chansa hejvilt om du inte är säker – det är bättre än att lämna svaret blankt.

#studentstress är temat på Karolinska Institutets studentbloggar 7-20 januari. Spana in mina kollegors bloggar och gilla vår Facebook-sida för regelbundna uppdateringar. 

3 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle