På Karolinska Institutets läkarprogram skriver man sitt examensarbete termin 8, även om man tar examen först termin 11. Examensarbetet är en uppsats inom medicinsk forskning värd 30 hp, dvs en hel termins arbete.  Termin 8 skiljer sig från andra terminer på läkarprogrammet då man knappt har någon schemalagd undervisning och ännu färre obligatoriska moment. Vissa […]

Ansökan till läkarprogrammet höstterminen 2020 stänger 15 april – sök nu på antagning.se! Vilka egenskaper bör en blivande läkare ha? Vem passar för att plugga på läkarprogrammet? Det finns egentligen inga krav på blivande läkarstudenter annat än bra betyg eller höga resultat på högskoleprovet (exakt hur höga antagningspoängen är hittar du på statistik.uhr.se). Men efter 4 […]

Praktik, även kallad verksamhetsförlagd utbildning, är en stor del av läkarprogrammet. Praktik innebär att man är på vårdcentral, sjukhusavdelning, akuten eller specialistmottagning. Så hur ska man göra för att ha det så roligt och så lärorikt som möjligt på praktiken? Som du kan läsa i min beskrivning av läkarprogrammets terminer blir praktiken central i utbildningen […]

Hej, Först och främst: trevlig blogg! Sen tänkte jag fråga om du har bra tips på hur man ska hinna plugga till omtenta samtidigt som man läser nästa termins kurser? Har för mig att du i ett inlägg berättade att du haft lite omtenta men att det gått bra ändå. Spontant känns det ju som […]

Det som Karolinska Institutet är mest känt för är medicinsk forskning. Ibland ökänt. Forskningen var utan tvekan en av de främsta anledningarna till varför jag valde att plugga på Karolinska Institutet, men det kan vara svårt att få kontakt med en forskargrupp som både sysslar med något som man är intresserad av OCH är villig […]

Mitt Erasmus-utbyte vid Heidelbergs universitet i Tyskland består av både kurser och praktik. Nedan följer mina intryck av att plugga och skriva tentor på läkarprogrammet i Heidelberg.    Tillgodoräkning Jag har bara läst två kurser – Dermatologie/Venerologie och Infektiologie/Immunologie. Båda kurser var lärorika och motsvarar hud- respektive infektionsmomenten på kursen Klinisk medicin vid Karolinska Institutet. […]