Mitt Erasmus-utbyte vid Heidelbergs universitet i Tyskland består av både kurser och praktik. Nedan följer mina intryck av att plugga och skriva tentor på läkarprogrammet i Heidelberg.    Tillgodoräkning Jag har bara läst två kurser – Dermatologie/Venerologie och Infektiologie/Immunologie. Båda kurser var lärorika och motsvarar hud- respektive infektionsmomenten på kursen Klinisk medicin vid Karolinska Institutet. […]

Jag har klarat ungefär lika många ordinarie tentor som omtentor under mina 5 terminer på läkarprogrammet. Man kan dra diverse slutsatser från detta påstående, men jag väljer att se det som att jag är ovanligt duktig på att skriva omtentor. Självklart vore det mer praktiskt att vara bättre på ordinarie tentor, men man ska inte vara […]

Tentaångest (substantiv). En stark oro i samband med tentamen [eller annat prov]. Alltså inte bara ”rampfeber” eller en lagom anspänning, som gör att man skärper sinnena och samlar sig inför uppgiften på ett konstruktivt sätt. Tentaångest har många skepnader och symtomen är individuella. Vissa drabbas av blockering redan när de pluggar inför tenta. Andra fixar […]

På Karolinska Institutet är januari tentamånaden. Därför har vi studentbloggare bestämt oss för att blogga på det passande temat #studentstress mellan 7-20 januari. Det är ligger stor ironi i att stressplugga och ha totalångest inför en tenta på hur man vårdar psykisk hälsa, men man är ofta för rädd för att kugga för att lägga […]

Karolinska Institutets läkarprogram tar in så många som 180 till 200 studenter i varje kull – fler elever än hela min högstadieskola. Visserligen berodde det på att mitt högstadium hade svårt att hitta elever på grund av bristande finanser och studieresultat (gissa vilket jag bidrog till mest), men det hör inte till saken. Poängen är; 200 […]

Höstens högskoleprov (HP) börjar närma sig – om du inte redan pluggar inför det, föreslår jag att du börjar nu. Så många som 2/3 av studenterna på KIs läkarprogram blir antagna baserat på sina resultat på HP – 1/3 enbart på grund av HP-resultat (ofta 1.80-1.85) och 1/3 baserat på HP, intelligenstest och intervju i det ”alternativa urvalet”. […]