Termin 8: Att skriva examensarbete

På Karolinska Institutets läkarprogram skriver man sitt examensarbete termin 8, även om man tar examen först termin 11. Examensarbetet är en uppsats inom medicinsk forskning värd 30 hp, dvs en hel termins arbete. 

Termin 8 skiljer sig från andra terminer på läkarprogrammet då man knappt har någon schemalagd undervisning och ännu färre obligatoriska moment. Vissa studenter utnyttjar friheten till fullo och gör minsta möjliga för att bli godkända, andra satsar stenhårt på att göra ett banbrytande forskningsprojekt för att påbörja en forskarkarrriär*.

Såhär brukar processen med examensarbetet se ut:

  • Under termin 7: Hitta en forskargrupp anknuten till KI som du kan göra ditt arbete hos. Skapa ett projektförslag tillsammans med din handledare och skicka in för godkännande.
    • Utomlands? I och med att termin 8 har väldigt lite bunden undervisning, finns det goda möjligheter att göra sitt examensarbete utomlands. Det kräver såklart lite mer logistiska förberedelser. Din handledare behöver vara bunden till KI även om labbet är utomlands.
  • Tidigt termin 8: Bygg vidare på ditt projektförslag och skapa en detaljerad arbetsplan för uppsatsen.
  • Mitten av termin 8: Halvtidsrapport av ditt arbete. Sikta mot att vara väl inläst på ditt ämne och så gott som färdig med bakgrunden och datainsamlingen för ditt arbete.
  • Mot slutet av termin 8: Seminarieversion. Lämna in en fullständig (men inte slutgiltig) uppsats. Du ska redovisa och försvara din uppsats i grupp. En klasskamrat kommer att opponera (dvs kritisera och kommentera) på din uppsats.
  • Slutet av termin 8: Slutgiltig fullständig uppsats lämnas in för bedömning. Baserat på kommentarerna du fått på din seminarieversion ska du färdigställa din uppsats. Finslipa texten och hoppas på det bästa!

Tänk på: att forskningsämnet måste vara medicinskt! Och att din handledare måste vara ansluten till KI! Du får inte göra ditt examensarbete på ett företag.

* Är du sugen på mer forskning? Läs mitt inlägg om hur man kan börja forska som student!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle