Utbyte: Plugg och kurser i Tyskland

Mitt Erasmus-utbyte vid Heidelbergs universitet i Tyskland består av både kurser och praktik. Nedan följer mina intryck av att plugga och skriva tentor på läkarprogrammet i Heidelberg.   

Tillgodoräkning

Jag har bara läst två kurser – Dermatologie/Venerologie och Infektiologie/Immunologie. Båda kurser var lärorika och motsvarar hud- respektive infektionsmomenten på kursen Klinisk medicin vid Karolinska Institutet. Eftersom jag inte är färdig med mitt utbyte än, har jag inte fått något tillgodoräknat vid KI än, men jag har fått veta på förhand att kurserna i Heidelberg är nog för att täcka alla obligatorier på KI (exempelvis seminarier, bedside teaching) med undantag för delexamination 4 (infektion) och delexamination 6 (hud). Delexaminationerna måste jag skriva vid KI i efterhand.

Kurser på Heidelbergs läkarprogram

I Tyskland är läkarprogrammet 6 år långt. Sista året är ”Praktische Jahr”, då arbetar man som ett mellanting mellan läkarassistent och underläkare på sjukhus och läser egentligen inga kurser.

Heidelbergs läkarprogram består av 4 så kallade Block. Respektive block innehåller ett visst antal kurser som varierar i innehåll och längd. Precis som i Sverige läser man bara en kurs åt gången och man måste ha läst så gott som alla kurser för att kunna ta examen. Däremot har man frihet att välja i vilken ordning man vill läsa kurserna. Flera kurser återkommer flera gånger per termin, så då kan man välja om man vill läsa den tidigare eller senare på terminen. Man får också lov att läsa kurser från olika block.

Det finns en ”rekommenderad” ordning på kurserna som många följer, men det går bra att avvika. Jag som går termin 6 läste Dermatologie/Venerologie med folk på termin 6, 8 och 10 utan att märka av någon större skillnad beroende på terminstillhörighet.

Registrering och administration

Att registrera sig för kurserna vid Heidelbergs universitet var ganska lätt. Jag fick kontakt med Heidelberg utbyteskoordinator för läkarstudenter i samband med att min utbytesansökan antogs. Jag valde de kurser i kurskatalogen som jag ville ha och uppfyllde kraven för, sedan fixade koordinatorn registreringen.

Det som var svårare var att faktiskt ta mig till kursens föreläsningar. I teorin ska all info finnas på ”Moodle für Medizinstudierenden”, Heidelbergs intranät, men det kan vara klurigt att lista ut var lokalerna är och vilka moment som är obligatoriska. Om du är osäker kan du leta reda på kurssekretariatet och fråga dem – svarsfrekvensen är betydligt högre om du frågar dem i person än via mejl.

Obligatorier

En tumregel är: allt förutom föreläsningar är obligatoriskt. Det här varierar såklart från kurs till kurs, så det är bra att höra sig för innan man skolkar ett seminarium och måste ta igen. Dermatologie/Venerologie är cirka 33% obligatoriska moment, medan det enda obligatoriet på Infektiologie/Immunologie är sluttentan.

Tentamen

Vad jag har förstått finns det en betydligt större mångfald bland examinationsformerna i Heidelberg än på KI. Som tur var, var båda sluttentorna som jag skrivit flervalsfrågor, vilket underlättar mycket språkmässigt.

På Dermatologie/Venerologie var sluttentan ett mentometerseminarium, där en kort fråga och/eller bild visades upp och man skulle välja rätt svarsalternativ. Det var en ganska avslappnad examinationsform, enda nackdelen var att man inte kan gå tillbaka och klura på alternativen utan man var tvungen att svara inom 90 sekunder.

På Infektiologie/Immunologie är provformen också elektronisk. Man sätter sig i en datorsal och får en inlogg. Därefter ska man svara på flervalsfrågor och ibland använda sig av fritext.

Övrigt

  • Det är förvånansvärt lätt att förstå språket på föreläsningarna! Även om det är akademisk tyska är många medicinska ord desamma som på svenska, särskilt om de är latin från början.
  • Efter föreläsningar knackar man i bordet, vilket motsvarar att klappa i händerna för föreläsaren. Fråga mig inte varför.
  • Föreläsarna är för det mesta överläkare, professor doktor doktor etc. så de måste tilltalas ”Sie” (Ni).
  • Lustigt nog tilltalar föreläsarna ofta oss studenter också ”Sie”.
  • Det finns ingen akademisk kvart, så kom i tid!
  • Däremot är det ofta teknikstrul så om man blir 5 minuter sen missar man inte mycket mer än projektor-/inloggningsproblem.

Det här är alltså mina upplevelser av att plugga på läkarprogrammet i Heidelberg. Förmodligen är upplevelsen likadan oavsett vilken termin man pluggar på läkarprogrammet. Jag är inte säker på hur kurserna ser ut på andra universitet i Tyskland, men de motsvarar säkert Heidelbergs. 

PS. Jag tycker att det har varit väldigt kul att plugga kurser här! Sugen på att själv söka utbyte? Det finns fortfarande lediga utbytesplatser för HT19 och VT20, annars kan du söka vid ordinarie tillfälle i februari 2020. 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle