Olika universitet – samma utbildning?

Hur rankar man sitt förstahandsval när det är dags att skicka in ansökan?

Denna termins ansökan stängde 15 oktober så detta inlägg kanske inte hjälper er just nu, men förhoppningsvis kan det ge någon vägledning till ansökningen för nästa termin.

Det var en bekant till mig som skickade denna bild, 4 timmar innan ansökan stängde, och skrev:

”Funderar på vad som ska vara etta eller tvåa på den här listan.. otroligt svårt beslut!”

När jag själv skulle göra samma val så stod det mellan Karolinska Institutet och Umeå och även mellan Fysioterapeutprogrammet KI eller Fritidspedagog på Södertörn.

Varför Umeå då?

Jag har tidigare pluggat i Kalmar, när jag läste på Sjöfartshögskolan, och tyckte då att det var väldigt skönt att ”skala av” allt annat engagemang och även vänskapsrelationer för att enbart fokusera på studierna. Man hamnade i en studie-bubbla samtidigt som man kom ur sin storstads-bubbla där allt skulle gå så snabbt och man inte fick missa någonting.

Det enda jag vet om Umeås fysioterapeutprogram är att de inriktar sig mot idrottsmedicin. Karolinska Institutets inriktning ska vara äldreomsorg men personligen tycker jag inte att det har färgat programmet, bortsett från den nära forskning med parkinson och stroke-patienter som bedrivs i NVS lokaler i Flemingsberg, ANA 23.

Det jag också har hört om deras praktik, vilket verkar vara gemensamt för alla utanför Stockholm, är att man kan behöva åka flera mil och ibland skaffa dubbelt boende under praktikperioden då praktikplatserna i närområdet inte är lika många som studenter.

Men detta grundar jag bara på vad jag har hört från andra studenter, som i sin tur har hört det från någon annan student… så därför letade jag upp studentrepresentanter för vardera program i Sverige och bad dem motivera varför man ska välja deras universitet, för självklart är jag partisk med Karolinska Institutet men jag tycker också att det viktigaste är att man väljer att plugga till Fysioterapeut!

Hittills så har jag fått svar från Mälardalens högskola och Linköpings fysioterapeutprogram, övriga studentsektioner var lite svårare att nå eller så försvann jag i mailinkorgen!

Är du student vid annat fysioterapeutprogram än nedanstående? Kontakta mig så får du gärna svara på frågorna å ditt universitets vägnar!

Låt mig presentera…

En helt subjektiv jämförelse av Fysioterapeutprogram i Sverige!

För varje fråga listas svar av representanter för Mälardalens Högskola (MDH), Linköpings universitet (LIU) och Karolinska Universitetet (KI).

Architecture by White Arkitekter

Mälardalens högskola MDH campus

 

Linköping universitet LIU

Linköpings universitet, Campus Norrköping

 

Karolinska institutet, Campus Flemingsberg (Södertörns högskola t.h.)

Karolinska Institutet, Campus Solna, Aula Medica

1. Vad heter er studentsektion för fysioterapeutprogrammet?

MDH: Stretch

LIU: Fysioterapeutsektionen

KI: Fysioterapeutsektionen KI, MF Sthlm

2. Vad hade du önskat att du visste om ditt universitet när du valde fysioterapeutprogrammet?

MDH: Upplever inte att det är något från skolan som jag inte visste från början som jag borde ha vetat.

LIU: En viktig del som jag tror många önskar veta i detta sammanhang är tillvägagångssätt och studiemetod som universitetet följer samt hur mycket verksamhets förlagd utbildning som är på programmet.

KI: Jag önskar jag hade vetat att det skulle gå så fort, 3 år är väldigt kort tid för att hinna komma in i studierna och samtidigt utforska alla möjligheter på campus!

3. Finns det en speciell inriktning vid ditt program/universitet?

MDH: Inriktning beteendemedicin som går igenom i princip alla kurser.

LIU: Det tror jag inte, är osäker på denna punkt då jag inte vet vilka kurser som erbjuds på andra universitet.

KI: Enligt KI så är det äldreomsorg men det är inget som jag har märkt som tydligt genomsyrar utbildningen.

4. Vilka kurser har varit de mest givande vid programmet?

MDH: Garanterat anatomi, rörelsevetenskap och undersöknings-/åtgärdskurserna

LIU: Vi har ett upplägg på universitetet där vi inte läser separata kurser utan har ett fokusområde per termin för att sedan avsluta med terminstentor (en praktisk och en teoretisk). Sedan har vi valbara kurser i termin 6 där det är ganska väl fördelat mellan en kurs i idrottsmedicin och en med ländryggskurs.

KI: Anatomikursena i termin 1 var omvälvande (positivt), Psykologikursen i termin 2 var ett rejält kompetenslyft som har hjälpt mig både genom studierna och yrkesrollen… och såklart Fysioterapikurserna, framförallt första delen med tema undersökning, det som lyfter hela kurserna är att lärarna har så mycket erfarenhet och fortfarande är kliniskt aktiva.

5. Hur ser upplägget ut med de praktiska och teoretiska ämnena?

MDH: Jag upplever att MDH har mycket föreläsningar som mynnar ut i mindre seminarier och en större tenta när det kommer till de teoretiska kurserna. De praktiska kurserna är ofta kopplat till något teoretiskt som ska examineras men den största examinationen är helt klart praktisk

LIU: Vet inte riktigt hur jag ska svara på denna fråga.. Men vi har under varje termin obligatoriska uppgifter som ligger parallellt med föreläsningar och praktiska färdighetsträningar.

KI: De första terminerna är mer föreläsningar och salstentor medan efter termin 3 blir det mer fokus på inlämningsuppgifter och vetenskapliga studier. Seminarier är vanligt förekommande. I anatomikurserna är förmiddagarna ägnade till föreläsningar och eftermiddagarna till grupparbeten, studietid och preparatvisningar. Vi är ofta uppdelade i halvklass (av ca 80 elever), framförallt i de praktiska kurserna där läraren först instruerar och för att vi sen övar 2/3 ihop.

6. Hur mycket praktik/VFU har ni och i vilka terminer? Inom vilka områden?

MDH: Termin 4, 5 och 6: 20 veckor obligatorisk VFU och 4 veckor valbart. T4 har VFU med fokus på undersökning och i T5 har fokus på behandling. Detta gör att man i T4 får en ”mjukstart” i praktiken vilket jag tycker är skönt och bra, det upplevs som mycket nog att bara fokusera på anamnes, undersökning och journal. I T5 bakas behandlingen på och då blir det mer ”fullständig” VFU och man kan mer kontrollerat och mindre stressigt hantera alla moment. Jag trivs i det upplägget!

LIU: Termin 1: 2 dagar med fältstudier / Termin 2: 2 veckor / Termin 3-5: 6 veckor / Termin 6: ute på klinisk utbildningsavdelningar tillsammans med andra professioner, vet dock inte hur länge.

KI: Termin 1: 2 dagar i öppenvård (orientering) Termin 2: 2 veckor i öppenvård (anamnes och öva behandlingstekniker med handledare) / Termin 3: slutenvård 6 veckor på olika avdelningar /  Termin 4: 2 dagar neuroplacering efter 2 veckor VIL neurometodik på olika träningscenter  +  3 veckor VFU i geriatrik/ Termin 5: öppenvården 8 veckor (självständigt börja undersöka och behandla egna patienter) / Termin 6: fördjupning 3 veckor inom (nästan) valbart område + 2 veckor KUA (Klinisk utbildningsavdelning) där man jobbar i team med andra studenter SSK, läkare och AT bl.a på en ortopedisk sjukhusavdelning.

Reflektion kring andningsorgan, vid KTC kliniskt tränings centrum på Nya Karolinska Sjukhuset

7. Vad tycker du är det bästa med studentlivet i din stad/ditt universitet?

MDH: Vi har en otroligt god relation mellan över-/ underkursare

LIU: Väldigt brett med två stora campus i Linköping samt ett i Norrköping. Gillar att studentlivet inte har någon uppdelning utan att man kan gå på event eller aktiviteter som anordnas av program på alla campus.

KI: Valmöjligheten och alla de gratisaktiviteter som Medicinska föreningen och KI Friskvård erbjuder. I ett opandemiskt tillstånd har Idrottsutskottet öppna (bokningsbara) teamaktiviteter varje dag på Campus Solna och dessutom så finns det toppmoderna gym både på Campus Solna (Box gym) och Flemingsberg (Base).

8. Vad erbjuder studentlivet vid ditt universitet?

MDH: Västerås är inte Sveriges största studentstad, något jag kan tycka är skönt. Vi har en studentkår som i vanliga tider håller öppet på helger för fest, på dagtid har de öppet en restaurang och ”hängställe” där studenter kan samlas. Nollningarna (rookieperioden) är det absolut bästa, då är det fullt ös i 3 veckor där det syns ovvar hela tiden. Efter de veckorna lugnar det ner sig och ovvarna är inte framme så mycket. Något jag tycker är skönt så man kan vara i sina egna kläder på fester

LIU: Det finns flera olika möjligheter till att engagera sig i studentlivet. Både som sektionsaktiv, inom festerier, fadderier eller andra olika grupper. Så jag skulle väl säga att det erbjuder en väldigt stor variation och många möjligheter för varje student. Sen anordnas väldigt mycket olika event och aktiviteter så som fester, pubar, quiz-kvällar eller annat av de olika studentutskotten.

KI: Sittningar, mottagningsaktiviteter nästan halva terminen, pubar (främst campus Solna) och föreläsningar utöver det vanliga kursutbudet, studentresor och mycket olika gratisaktiviteter på idrottsdagar utöver det vanliga.

9. Vad tror du att just ditt universitet och din stad kan erbjuda en fysioterapeutstudent?

MDH: Som sagt är det inte Sveriges största studentstad och just det kan locka många. På MDH upplever jag att det finns en familjär känsla mellan studenter och lärare och studenter imellan. Vi hsr även ett eget område på skolan där lite folk rör sig vilket gör det perfekt för plugg på skolan om man vill sitta lite avskilt.

LIU: Oj bra fråga, jag tänker att något som lockar är att det är en väldigt stor studentstad med mycket fokus på studentlivet men det gäller alla studenter på universitetet. Annars så lockade det mig personligen med att det var flera veckor VFU under nästintill alla terminer.

KI: Stockholm är svår som studentstad, då klassen blir ganska splittrad pga långa resvägar, stort upptagningsområde och att många fortsätter ”som vanligt” i sina gamla rutiner med gamla vänner osv.

Men i allt det så är ändå fysioterapeutprogrammet ett av de minsta på KI och det skapas en väldigt speciell gemenskap mellan våra terminer, som ett väldigt naturligt mentorskap där Fysiokollogruppen (introduktionsdagarna) har en väldigt stor betydelse.

För övrigt så har man väldigt nära till mer forskning och spännande projekt än vad man hinner sätta sig in i och jag tror även att KI erbjuder en unik position när det kommer till praktik, då det finns många placeringar och det integreras i alla terminer.

10. Hur har ditt universitet/program hanterat Covid-19? Och hur har sektionen förändrat studentaktiviteter?

MDH: Fick inte denna fråga

LIU: Distansstudier, men fokus på campusförlagd undervisning för de nya studenterna denna termin. Det är fortfarande en process som arbetas med. Men det viktigaste är att vi i våra aktiviteter följer FHM riktlinjer så väl som universitetets rekommendationer.

KI: Distans undervisning via Zoom, de nya studenterna får öva på campus i mindre grupper när det kommer till metodiken men lärarna har också lagt ned mycket tid på att spela in instruktionsvideor. Praktisk examination och praktik/VFU fortlöper ”som vanligt” med hänsyn till restriktioner.

 

Med dessa snabba frågor hoppas jag att jag har underlättat er utvärdering av de olika universiteten och personligen så tror jag på att gå på magkänslan!

Karolinska Universitetet har för mig varit en väldigt inspirerande miljö att plugga i. Jag har haft nära hem och hoppas att majoriteten av mina studiekamrater kommer bli kvar i Stockholm, så att vi kan fortsätta peppa varandra ;).

Men jag tror också att ett annat universitet erbjuder en hög standard på utbildning, det som nog skiljer sig mest åt är praktikmöjligheter och framtida arbetsgivare!

Vill du ha fler frågor besvarade?

Kolla under FAQ i menyn och kategorin ”FAQ för Fysios eller skriv till mig via kontaktformuläret/kommentarsfält.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Kategorier