(forts på tidigare post, psykisk ohälsa del 2) En vecka utan ordentlig sömn och en vecka med ”behandling” på sjukhus i form av sömnpiller, neuroleptika och fasta mat- och sovtider, satte sina spår. Inläggningen i sig orsakade mig trauma. Jag fick aldrig någon bra förklaring när jag undrade varför jag var inlagd utan att få […]

I mitt tidigare inlägg skrev jag att jag drabbades av en psykos våren 2016. En läkare skulle inte finna de vanliga indikatorerna i min anamnes; missbruk, traumatisk händelse eller tidigare dokumenterad psykisk ohälsa. Vad som förmodligen ledde fram till psykosen var istället en långvarig depression, obearbetad sorg och sömnlöshet orsakad av en kombination av stress […]