KMT – Klinisk muntlig examen Alla institutioner på KI har lite olika rutiner för hur de godkänner sina studenter under en praktikperiod. I varje fall märkte jag att det skiljer sig mellan Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter som har det närmaste interprofessionella samarbetet på Neurologen. Jag frågade arbetsterapistudenten på min avdelning ”När ska du göra din kmt?” […]

Första veckan på VIL-perioden avklarad och nedan följer några saker som jag har lärt mig om rutinerna dessa dagar: Ta ut svängarna och sakta ner något vid svängar i sjukhuskorridorerna (och framförallt kulverten!)! Många anställda (och jag) håller ett högt tempo och det är många korsande vägar på väg mellan avdelningarna, du vill heller inte […]

I termin 1 fick vi testa på 2 dagar i primärvården – dvs öppenvården där man kan söka hjälp hos fysioterapeut utan remiss och ofta går på rehab efter en skada. Vi fick även smaka på slutenvården 1 dag och se fysioterapeuterna i sjukhusmiljö, där de hade lite olika roller beroende på vilken avdelning de […]