(Läs del 1 här) Nu har jag berättat min resa under de senaste 4 åren i stora drag: Jag bar på stress, höga ambitioner och dålig självkänsla. Jobbade under dåliga arbetsförhållanden. Saknade rutiner och genomgick stora livsförändringar med egen lägenhet, nytt arbete m.m. Jag drabbades av sorg. Föll in i depression. Tempot, arbetsbelastningen vreds upp […]

(forts på tidigare post, psykisk ohälsa del 2) En vecka utan ordentlig sömn och en vecka med ”behandling” på sjukhus i form av sömnpiller, neuroleptika och fasta mat- och sovtider, satte sina spår. Inläggningen i sig orsakade mig trauma. Jag fick aldrig någon bra förklaring när jag undrade varför jag var inlagd utan att få […]

Nästa vecka har Medicinska Föreningen tema ”Mental Health Week” då 3 olika föreläsningar kommer att hållas inom temat, på campus Solna, och ämnet kommer diskuteras flitigt i olika forum utöver föreläsningarna. Jag kommer skriva en del om min egen erfarenhet av att återhämta sig efter psykisk ohälsa och att leva med psykisk ohälsa – fast […]