Tips inför praktisk tenta

Snart dags för din första praktiska examination?

För alla vårdyrken är bemötande A och O men ganska sällan är det något vi testas i, förutom under våra praktiska prov och framförallt under VFU – praktiken. Under praktiken är det enda gången som våra handledare kan bedöma hur vi bemöter riktiga patienter (kom ihåg att det inte enbart är slutexaminationerna ni kan bli underkända på).

Jag tycker självklart att alla personer ska ha samma chans att lyckas på det här programmet men det är såklart en fördel för de som har lite annan arbetslivserfarenhet eller har jobbat med människor tidigare, då bemötande främst är något man lär sig genom erfarenhet och trygghet i sig själv och sin kunskap.

För dig som känner dig nervös inför att hålla en patients kropp och hälsa i dina händer kan jag bara råda dig – öva på att gå in i en professionell roll redan med dina kurskamrater. Rym inte från tillfällen då du måste öva dig i bemötande, skämta inte bort träningstider och ”dutti-dutta” med dina kursares kroppar, utför en behandling som om du skulle göra det på riktigt och öva upp ett muskelminne för ditt handlag i olika situationer!

https://www.instagram.com/p/B9fSkbhlrrM/?utm_source=ig_web_copy_link

 

I och med allt detta så brukar dessa examinationer vara de som alla är mest nervösa inför, så här kommer mina främsta tips:

INFÖR DIN PRAKTISKA EXAMINATION

 1. Börja öva i tid, utnyttja varje träningstid och ta någon helgdag här och där (när metodiksalarna står tomma!) så att du hinner lugnt och metodiskt gå igenom ett moment i taget utan stress.
 2. Know thy anatomy! Titta på skeletten i salarna, lär dig att peka ut minst en muskel varje dag, ursprung och fäste, och hur ledytorna ser ut, var sker rörelsen?
 3. Pröva olika kroppar; oavsett teoretisk anatomi så ser vi alla olika ut, stelhet, muskelbukar, fett m.m. kan försvåra på olika sätt när du ska palpera en struktur, så testa på många för att skapa en egen baslinje.
 4. Öva med rätt arbetsställning – ALLTID. Det är oftast att inta rätt ”position” som är det svåraste från början ;).
 5. Öva på att prata om vad du gör och varför. Det är ingen idé att lära sig en metod om du inte vet när du ska använda den
 6. Ta pauser, mixa upp med teoretisk kunskap, titta på KI OMT-filmer, kolla youtube, och SOV emellanåt.

UNDER EXAMINATIONEN

 1. Försök att avdramatisera momentet av att bedömning av dig som ”framtida fysioterapeut” – din framtida karriär kommer byggas på en mängd av misslyckanden, det är så du lär dig och blir bättre!
 2. Kom i god tid och väl förberedd med ombyte (Shorts + sport bh/linne).
 3. Disponera din tid väl på förberedelsetiden (mellan 15-60min); läs instruktionerna noga och spalta upp dina olika moment, skriv lite kort om varje först och återkom sedan om du har tid, så har du en grundplan för helheten.
 4. Ta en mini-anamnes av den du ska ha som test-patient; fråga om hen har några tidigare skador eller smärtor du ska ta hänsyn till.
 5. Tänk noga på hur du ställer in brits och var du placerar patienten innan du påbörjar undersökning/behandling – lärarna tittar lika mycket på din arbetsergonomi som ditt handlag.
 6. Ta ett djupt andetag och tänk efter innan du svarar på en fråga om varför du gör någonting; släng inte ur dig första tanken och prata inte för mycket under demonstrationen, lärarna kommer att ställa följdfrågor på det de vill testa dig på (var heller inte rädda för att ifrågasätta om själva frågan är svår att förstå, be dem förklara på ett annat sätt).

 

Kom ihåg – du ska inte bara klara tentan, vi lär oss och övar för våra framtida patienters skull!

Av detta skäl är jag glad att mina lärare inte godkände mig de första gångerna under Fysioterapi 1, trots att jag var en ”hårsmån” från att klara det, jag vet att jag inte hade övat lika hårt på att förbättra min kunskap om jag inte hade haft ett nytt test att öva inför!

Jag minns hur frustrerad jag var när jag fick höra att ”ditt handlag var perfekt men du måste öva mer på anatomin” – detta var innan jag hade klarat den stora anatomitentan. Den andra gången så var jag så mån om att visa allt jag kunde att jag istället blandade ihop alla begrepp när jag skulle förklara vilka strukturer jag testade vid stabilitet i axeln GH-leden…

Jag gjorde den praktiska examinationen i Fysioterapi 3 gånger, tredje gången gillt var jag super säker på vad jag gjorde.

Därav vill jag understryka just att inte vara rädda för misslyckanden, var mer rädda för att klara en tenta fast ni inte vet vad ni gör!

Det är alldeles för lätt att det växer en osynlig prestige i klassen för att vara den med det säkraste handlaget (lite som jag tänker mig att det ständigt är för läkarstudenter att ha de högsta betygen) eller den som kan agera ”facit” men påminn dig själv om att ni alla är i en lärande-situation och ett misstag definierar inte dig som person!

 

Utöver rena undersöknings och behandlingsmetoder i Fysioterapi-kurserna tillkommer moment som:

 • Basal kroppskännedom, BK, och kroppsmedvetenhet:

Kan tyckas lite flummigt beroende på vilken lärare som leder lektionen men en viktig kännedom och metodik att ta med sig initialt med varje patient, i grund och botten handlar det om hur vi blir mer medvetande i vår kropp såväl mentalt som fysiskt. Främsta patentgrupp: stressymtom eller t.ex trauma/vävnadsskada där vi kan guida patenten att aktivera stabiliserande muskulatur. Särskilt viktigt att jobba med för patienter som ex. pga hjärnskada har nedsatt proprioception och behöver hjälp att ”hitta” rätt aktivering.

 • Träningslära:

Du ska instruera i olika övningar, t.ex i dragapparat och redovisa för biomekanik i rörelsen, rörelseaxlar och vilka yttre/inre krafter som verkar på muskeln. (Fysioterapi 2)

 • Akut omhändertagande:

Tänk dig att du är fysio för ett innebandylag och någon stukar foten, du ska känna till principer för akut smärtlindring samt hur du minskar svullnad och efterföljande rehabfaser. (Fysioterapi 2)

 • Träningfysiologi:

Hur du utför t.ex ett cykeltest för att testa VO2 max, submaximalt konditionstest och liknande – där du ska visa hur du instruerar patienten, via en anamnes tar reda på vilka inställningar testcykeln ska ha samt vilken nivå hen skall börja på. Här lär man sig att räkna på maxpuls, olika procent av max VO2 och ska praktiskt förklara vilka olika aspekter du behöver ta hänsyn till; ex ålder, kön, träningsvana, vikt osv. (Fysioterapi 2)

 • Neurologi:

I fysioterapi 3 kan detta innebära att förklara olika neurologiska funktionsnedsättningar som en stroke-patient kan drabbas av och hur du undersöker/bedömer dessa. I fysioterapi 4 kommer hela avsnittet handla om ryggmärgsskador (RM) och skador i CNS; den praktiska biten kan handla om hur du hjälper och instruerar en patient med halvsidig pares att ta sig upp från golvet eller hur du undersöker och klassificerar spasticitet.

 • Psykosomatik:

Vad är det fysiologiska förklaringen till ångest? Hur förklarar vi dessa tillstånd för patienten och hur kan fysisk aktivitet hjälpa t.ex vid depression? Teoretiskt handlar detta moment om bemötande, kunskap om psykiska tillstånd och hur dessa påverkar oss fysiskt samt praktiskt om olika metoder för att behandla psykosomatiska tillstånd; Mindfulness, avslappning, stress och sömnskola, andningsövningar etc.

 

Användbara hemsidor:

Ki OMT filmer http://www.ki.se/omt/index_se.htm

Youtube, Physiotutors: https://www.youtube.com/channel/UC_VQDInMfY5HoPn8w9OmuFw

(plågsamt dåliga framför kameran men tydliga och instruktiva klipp)

FYSS – Fysioterapeutens bibel: http://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-1-allman-del/

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Kategorier