Vad är KMT?

KMT – Klinisk muntlig examen

Alla institutioner på KI har lite olika rutiner för hur de godkänner sina studenter under en praktikperiod. I varje fall märkte jag att det skiljer sig mellan Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter som har det närmaste interprofessionella samarbetet på Neurologen. Jag frågade arbetsterapistudenten på min avdelning ”När ska du göra din kmt?” och hon tittade bara konstigt på mig. Arbetsterapeuterna följer istället en lista på kursmål som deras handledare prickar av en efter en.

Så vad innebär klinisk muntlig examen?

KMT är en bedömning av vad du har lärt dig under praktiken i just praktiken rörande hygien, patientkontakt, säkerhet, ergonomi och undersökning/åtgärder osv. Du får först träffa patienten 1-2 gånger för att göra en första bedömning, denna ska du sedan sammanfatta enligt Fysioterapiprocessen och inledande under examinationen har du 10min på dig att redogöra för:

Anamnes:

T.ex 80 årig kvinna, wake-up stroke med vä-sidig svaghet och sluddrigt tal, tidigare sjukdomar, har gått obehindrat utan hjälpmedel, ensamboende i lägenhet 2tr med hiss, 2 vuxna barn.

Status/Undersökning:

Nedsatt styrka i vänster arm + ben (kan beskrivas enligt 0-5 skalan), fingerpromenad klarar ej bilateralt, DDK (diadokokinesi) klarar med höger men ej vänster, klarar stå med stöd + 2 personer, klarar gå ca 10m med gåbord + 2 personer + med rullstol redo bakom.

Problem/Bedöming:

Vänstersidig hemipares (muskelsvaghet- halvsidig förlamning), nedsatt finmotorik bilateralt vänster mer än höger, nedsatt balans med fallrisk åt vänster, okoordinerad gång med dragning åt vänster. Fallrisk föreligger.

Mål:

Klara att utföra flexion i axelled till minst 90 grader samt ta ut full rörlighet i armbågsled. Klara att stå utan stöd. Klara att gå med gånghjälpmedel utan fysiskt stöd och utan fallrisk åt vänster.

(det här är den svåraste biten då vi i slutenvården inte är med och följer upp de långsiktiga målen och målen ska vara specifikt kopplade till våra åtgärder)

Åtgärd:

 Aktivt avlastad styrketräning för övre och nedre extremitet, med fokus på vänster sida. Träna viktöverföring med stöd av  väggräcke samt rollator. Enbenstående med stöd. Gångträning med fysiskt stöd/rollator.

Utvärdering:

Fingerpromenad och DDK. Testa muskelstyrka enligt 0-5 skala. Mini-best test, balans i stående. Gångsträcka med stöd samt gånganalys.

Utvärderingen kan också vara svår att begränsa till antingen standardiserade tester eller till en metod som inte är beroende av att den utförs av samma fysioterapeut.

(Självklart så gör vi mer omfattande undersökningar, här var bara ett exempel på några, en mer utförlig neur-status kommer i ett senare inlägg!)

 

Allt det där ska ta max 10 minuter!

Patientmötet ska hållas till ca 30min

Sen är det dags att gå in till patienten och det som bedöms är såklart hur du utför dina åtgärder som du precis har redogjort för men även följande:

 • Hygien:

  Sprita händerna innan du går in och tar i patienten, spriten måste ha torkat för att inte överföra bakterier, i samma stund som du hälsar på patienten tar du och rycker ett plast-förkläde från behållaren på väggen: nu är du beredd på patientnära arbete.

 • Närvaro och kontakt:

  Lyssnar du på hur patienten mår idag? Bra att också kolla om patienten har varit uppe idag och vad den har kunnat göra då, sköter hen sin egen toalett och påklädning s.k. ADL? Ser du patienten under ditt möte, noterar om någonting smärtar eller om den behöver pausa träningen?

 • Instruktioner:

  Ger du tydliga instruktioner som patienten kan följa så att tester följer bedömningskriterier? Ger du återkoppling till patienten vad du noterar i deras rörelser?

 • Ergonomi och arbetsställning:

  Tips innan du börjar möta patienter på egen hand – träna på hur man ställer in olika sängar! Behöver du hjälpa till mycket vid en uppresning från liggande så ska sängen vara ungefär i din höfthöjd, när patienten sedan sitter på sängkanten måste sängen sänkas och även huvudsidan fällas ned för att underlätta undersökningar.

 • Patientsäkerhet: Vid förflyttningar måste du tänka på att finnas vid den svaga sidan för en patient med hemipares och samtidigt inte dra i den svaga armen. Ta alltid på patienten ett vårdbälte vid stå- och gåträning för att kunna fånga upp hen. Tänk i förväg på vilka gånghjälpmedel som kan behövas, kanske även en rullstol bakom om patienten inte har varit uppe och gått mycket tidigare och lätt blir trött. Börja hellre med fler säkerhetsåtgärder och sedan skala ned än att hamna i en situation där du står med patienten ute i korridoren och deras ben plötsligt viker sig utan någonstans att sitta.
 • Tid:

  Kan du disponera din tid både vid redogörelse och sedan inne hos patienten?

Det kan vara en bra idé att avsluta patientmötet med att prata om patientens mål, om ni redan har diskuterat detta så kan du följa upp med att prata om hur du tycker att det har gått under dagens möte och om patienten har gjort några framsteg sedan tidigare bedömning uppmärksamma dem på att det går åt rätt håll och uppmuntra till fortsatt träning.

 

Min KMT blev väl godkänd, jag fick några följdfrågor vid återkopplingen som jag hade svårt att svara på för att jag var så ”tömd” vid tillfället men min handledare uttryckte att hon var stolt över mig och det var väldigt kul att höra! Det som hade hjälpt mig att pricka in alla områden var att jag efter nästan varje patientmöte hade fått konkret feedback av min handledare och att vi veckan innan hade gjort en ”prov-KMT” som skulle ge mig en idé av hur bedömningen gick till. Där fick jag inringat de områden som jag var svag i eller ibland glömde bort, tex ergonomi och till viss del instruktioner, så hade jag möjlighet att knyta ihop säcken! Personligen tycker jag att den här typen av prov är väldigt uppskattade då det hjälper en framåt i sin professionella roll som Fysioterapeut!

 

Nu väntar bara examination av ett fiktivt patientfall innan vi är färdiga med termin 3!

Jag har fått ortopedi så nästa vecka ska jag askultera, dvs gå vid sidan av  en kursare på hans avdelning och vice versa, stay tuned… 😉

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Kategorier