Vad är skillnaden på en Fysioterapeut och Arbetsterapeut?

Detta är den absolut vanligaste frågan som många utifrån har svårt att skilja på. Tittar man på beskrivningen i Ki-katalogen är dessa nästan identiska:

  1. **** stödjer personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att leva ett fungerande vardagsliv.
  2. **** yrke syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet. Det handlar om människans förmåga att använda kroppen på ett optimalt sätt.

Kan ni säga vilken mening som tillhör vilket yrke?

I ett tidigare inlägg har jag gått in mer på historien bakom yrket, grundarna till fysioterapin.

Skillnaderna blir nog mer uppenbara så fort man är inne på programmet.

Utöver att fysioterapeuter och arbetsterapeuter skämtar om varandra ungefär som svenskar om norskar och vice versa så skulle jag förklara det såhär:

Båda yrkena handlar om rehabilitering, om att underlätta och stärka förmågor och till stor del om att motivera till aktivitet.

Jag skulle säga att en fysioterapeuts specialitet är smärta – eller åtminstone blir det. Det är allmänt känt att när läkare får in patienter med långvarig smärta där smärtstillande inte längre har effekt så remitteras de till fysioterapeut.

På Fysioterapiprogrammet (KI) har vi t.ex fyra kurser i Fysiologi, varav alla delvis handlar om hur kroppen hanterar och reagerar på smärta och en hel kurs, Fysiologi 4 enbart handlar om kroppens hantering av smärtkomponenterna, vad vi tror oss veta än så länge. Alla kurser hittar du här->

En av de vanligaste behandlingsmetoder vi använder är träning och fysioterapins gyllene regel är ju också att träna i förebyggande syfte, för ett hälsosamt liv. Men man måste ju inte vara fysioterapeut för att göra ett träningsprogram. Vi lär oss pinsamt lite om hur man utvecklar träningsprogram utan det vi lär oss är hur vi förstår oss på smärta och olika sätt att antingen minska eller hantera smärtan på.

En fysioterapeuts enkla förklaring vad en arbetsterapeut gör, på t.ex. ett sjukhus, är att de förskriver hjälpmedel (som rullatorer, rullstol) och att de hanterar alla problem med handen. Enligt vad vi har fått lära oss så är arbetsterapeuten expert på handen och rehabilitering av alla finmotoriska problem.

Den förklaringen tycker jag själv känns löjlig, eftersom det många gånger är viktigt att vi fysioterapeuter är med och ställer in hjälpmedel och ska inte bara slentrianmässigt slänga över det på en AT, våra professioner kan ofta ha gemensamma arbetsuppgifter. Sen är det sant att arbetsterapeuterna utbildas mer i olika metoder för att träna upp skrivförmågan och träning för att klara av det vi kallar för ”P-ADL” (Personlig- Allmän daglig livsföring), personlig hygien och påklädning osv.

https://www.instagram.com/p/B6ixHo9H276/

På ett sjukhus så jobbar arbetsterapeuterna (AT) och fysioterapeuterna(FT) ofta tätt i team med att göra bedömningar tillsammans och ofta är vi intresserade av att se samma saker, funktioner, hos en patient men vi kommer med olika lösningar. Jag skulle lite krasst kunna säga att en AT kommer med lösningar där fysioterapin inte längre fungerar, eller för att underlätta förflyttningar för en patient innan träningen har effekt.

Har jag en patient med nedsatt rörlighet eller muskelstyrka som inte klarar att ta på sig strumporna då ordinerar jag träning som ska syfta till att öka rörligheten medan en AT förskriver en griptång och lär ut strategier till patienten för att hantera sin påklädning om träningen inte ger effekt, eller tills den gör det.

Eller vad säger du TOWE? Är det är en alldeles för enkel generalisering? 😉

Läs mer i hennes inlägg för en beskrivning av vad en AT kan jobba med –>

Hämtat från @physiogram

För övrigt så kan en Fysioterapeut även specialisera sig på djur!

https://www.instagram.com/p/B6n65syBhfC/?utm_source=ig_web_copy_link

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Kategorier