Stress inför praktiska/muntliga moment #studentstress

Vi digitala KI-ambassadörer har bestämt att vi i två veckor ska prata om stress. Stress är vanligt förekommande bland studenter och kan orsaka allvarliga problem om vi inte tar hand om stressen vilket läkarstudenten Oscar skrivit om. Jag tänkte ta upp stressen som uppkommer vid praktiska eller muntliga moment och hur du kan hantera den.

Alla utbildningar på Karolinska Institutet har muntliga moment, praktiska kan variera från kurs/program. På BMA-programmet har vi hittills till termin 3 haft två praktiska examinationer, flera muntliga presentationer samt en muntlig examination. För att minska stressen inför dessa kan du följa dessa punkter:

Muntlig examination/ Muntlig redovisning/ Praktiska moment:

  • Öva mycket! Om du är säker på vad du ska säga eller svara kommer du minska stressen. Öva helst inför publik, det kan vara din familj eller en kurskamrat. En kurskamrat kan vara bättre vid muntliga examinationer då ni kan förhöra varandra.Vid praktiska moment är det viktigt att närvara vid övningstillfällena, du blir bättre på något för varje försök.
  • Fråga din examinator hur det går till. Fråga om hur många som kommer närvara, vem ställer frågorna, vilka hjälpmedel får du ta med dig. Bli inte överraskad vid tillfället, kom dit medveten och ha en planering.
  • Ta reda på vad din stress beror på. Att gå till botten med din stress kan underlätta och kanske bota den för alltid. Är det att tala inför andra personer eller är du oförberedd som är problemet går det att lösa. På Karolinska Institutet, har jag som tidigare nämnt, kan du gå ”Våga Tala” seminarier och om du är oförberedd måste du studera tidigare till nästa gång.
  • Våga misslyckas. Det värsta som kan hända är att du får göra en omtentamen, vilket inte är hela världen. Det viktigaste är att du dyker upp och försöker. Stressa inte sista natten med ny information till din hjärna, detta kommer inte hjälpa dig, utan kommer göra det värre.

Slänger in en liten uppdatering om hematologi kursen medan jag är igång. Igår fick vi mikroskopera normala blodutstryk och benmärgsutstryk. Man blir slut i huvudet efter ca 3 timmar av att kolla i mikroskopet, haha, men det är otroligt fint att se.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig