Examensarbete – del 5

Är det nu vi är klara?
Examensarbetet är inskickat för granskning till vår handledare samt examinatorn! Självklart kommer man få redigera en del saker efter att examinatorn rättat uppsatsen – men slutprodukten med allt innehåll är i alla fall inskickad och nu återstår förmodligen småredigeringar framöver.

Förra veckan träffades vi återigen efter en skriven tenta och påbörjade diskussionen, som sedan färdigställdes nästa träff samma vecka och därmed skickades in till lärarna. Diskussionsdelen är delen på en uppsats som är roligast är skriva, det är här man får börja väva in sina egna tankar och aspekter gällande positiva och negativa delar i arbetet. Det är diskussionen i en vetenskaplig uppsats som kommer sist i arbetes upplägg. Här diskuteras hela arbetet ur kritiska ögon:

– vad i vår metod är bra gjort och vad har kunnat gjorts bättre? Hur är artiklarna som vi byggt upp vårt arbete på? Deras sätt att komma fram till ett resultat, trovärdigt?
– vad säger resultaten? Eniga eller oeniga? Varför ser det ut som det gör? Kan resultaten besvara våra frågeställningar?
– att även blanda in etiska och samhällsaspekter ingår. Samt tandhygienistprofessionen – vad kan vi som blivande tandhygienister ha för nytta av resultatet vi kommit fram till? Behövs mer framtida forskning inom ämnet?
– slutligen slutsatsen – ja, vad har denna uppsats egentligen kommit fram till? Dags att knyta ihop säcken.

Detta är hittills vår slutprodukt – 18 sidor inklusive referenslistan på hela 46 (!!) källor.

Sist men inte minst innehåller en vetenskaplig artikel en; framsida med titel på arbetet, en kort sammanfattning svenska och engelska samt en innehållsförteckning.

Ja, nu har ju i princip dessa blogginlägg gällande mitt examensarbete nått sitt slut. Jag tänkte dock göra ett inlägg framöver då jag ger mina personliga tips inför ert kommande examensarbete!

0 kommentarer

Relaterade inlägg