Mina tips inför ett examensarbete

  • Jobba med klasskompisar du känner väl – klasskompisar som du kan vara 100% ärlig emot gällande kritik. Att jobba 4 st i ett arbete kan inte vara det enklaste då alla kommer med olika idéer och infallsvinklar och det är väldigt viktigt att våga säga vad man tycker. I en grupp där man känner sig i lite ’’underläge’’ blir det nog lätt att man bara glider med och kanske inte bidrar med så mycket man borde.

 

  • Gör utkast inför varje träff – min grupp hade ett sätt att arbeta som var väldigt effektivt om du frågar mig. vi gjorde alla medlemmarna så kallade utkast om den delen vi skulle skriva nästa gång vi sågs, detta medförde att vi ’’snabbt’’ kunde påbörja det gemensamma skrivandet med hjälp av allas utkast istället för att träffas och sitta med tomma papper och tankar framför sig.

 

  • Ha kontakt via sociala medier under tidens gång – undrar du över något? Behöver du hjälp med något? Att ha en gruppchatt är ett måste för att underlätta kontakten under skrivandet.

 

  • Ha milstolpar under arbetets gång – när ska vi vara klara med bakgrunden, när ska material- och metoddelen vara klar? Låt inte tiden rinna iväg utan ha bestämda datum då vissa grejer ska vara påbörjad/klara.

 

  • Ha kontakt med handledare under arbetes gång – så inte alla ändringar behöver ändras i slutet, vi skickade in vårt arbete till vår handledare efter varje del; bakgrund, material och metod, resultat samt diskussionen innan vi skickade in till examinatorn som rättar arbetet. Det underlättade både för oss och för handledaren kan jag tänka mig.

 

  • Endnote!! – ladda hem, ladda hem! Det är ingen idé att lägga ned tiden på att skriva ca 40 st olika referenser, speciellt inte när texten förändras och källorna byter lite plats. Det har ingen tid eller ork till, låt Endnote göra jobbet!

Lycka till i ditt eventuella framtida examensarbete. Det är tufft, men också kul när man är på G och börjar se det fina arbetet man åstadkommit i slutet! 😊

0 kommentarer

Relaterade inlägg