Samarbetspatient

På termin 3 för oss tandhygieniststudenter och på termin 7 för tandläkarstudenterna har man ett gemensamt arbete, en så kallad samarbetspatient. Detta är den del av vår kliniska odontologisk profylaktik 6 kurs. Syftet med detta gemensamma arbete för oss tandhygienist- och tandläkarstudenter är att få en inblick i hur de fungerar ute i den kliniska verksamheten, förstå sambandet med tandhygienist- och tandläkarbehandling för patienterna. Lära sig att arbeta i team och använda varandras professionsområden.

Jag och min tandläkarstudent har alltså fått en gemensam patient som vi utförde en undersökning på och därefter skrev en gemensam terapiplan för patienten, alltså vad patienten bör få för behandling, varför just den behandlingen ska utföras, hur prognosen ser ut och hur egenvården fungerar eller eventuellt behöver förändras för att uppnå de individuella målen av terapiplanen.

Efter att vi fått terapiplanen godkänd var det bara att påbörja planerad behandling.

Behandling av tandläkarstudenten:                 Behandling av mig, tandhygieniststudenten:

  • Lagning                                                            – Generell Mib hela bettet
  • Krona                                                               – Samtal kring egenvården
  • Rotfyllning                                                      – Samtal om rökning (patienten röker)
    .                                                                          – Tandborstinstruktioner

Igår hade jag studiedag men åkte in till skolan då min tandläkarstudent hade bokat in vår patient för att påbörja behandling för kronan, det är inte ett krav att vi måste vara med på varandras behandlingar men det kan vara kul att vara med på lite andra typer av behandlingar och komma närmare en tandläkarstudent och känna på känslan att jobba ihop.

Vi tog avtryck, gjorde sens- och eltest på tänder med djupa fyllningar för att se om dom ’’levde’’, tog kliniska foton och röntgenbilder. Därefter kunde jag påbörja min mib (mekaniska infektionsbehandling), alltså ta bort tandsten medan tandläkarstudenten förberedde sin behandling administrativt.

Nästa tid vår patient ska besöka studentkliniken är redan imorgon med tandläkarstudenten då dom ska ha ett terapiplansmöte ihop med lärare. Sedan kommer patienten till mig nästa gång jag har klinik och då fortsätter jag med min mib, polering, infärgning och samtalen.

Det känns kul att ha ett sånt här samarbete med tandläkarstudenterna, det känns lärorikt. Däremot vet jag att alla klasskompisar inte känner detsamma då vissa har det svårt att få kontakt med sina tandläkarstudenter eller hitta en gemensam patient. Det gäller att båda sidor prioriterar denna uppgift för annars klaffar det inte så bra tyvärr.

 

I måndags hade vi lång-lunch och då passade vi på att utnyttja skolans gym. Skönt att få in ett träningspass mitt på dagen!

0 kommentarer

Relaterade inlägg