SCOT

Igår var det klinikpass igen, ett eftermiddagspass. Det var också SCOT, Structured Clinical Observation Test under klinikpasset, kalla det ett litet prov, ett test då läraren kommer in i båset under behandlingen och ber dig visa och förklara specifika saker. Du kan antingen bli godkänd eller underkänd.

Jag hade precis gjort klart undersökningen på min patient under senaste klinikpasset och skulle nu påbörja planerad behandling. Innan en behandling får påbörjas måste en individuell terapiplan av patienten utformas och denna hade jag förberett under veckan på raster/innan skoltid. Därför började med att tillkalla lärare som kunde godkänna min terapiplan så jag kunde börja behandla patienten.

14:30 hade jag min SCOT-tid och fick därför ta en paus i behandlingen. Läraren ville ha en kort beskrivning om patientens anamnes och risk- och friskfaktorer för tandvården. Detta utan att stirra blint in i datorn och läsa av. Efter detta var gjort skulle jag gå på den parodontala undersökningen.

Parodontal undersökning:
Här fick alla steg i den parodontala undersökningen utföras i en viss kvadrant, alltså inte i hela munnen.
Detta är ett exempel på frågeställningar som skulle besvaras/göras i munnen –
– Hur såg gingivan ut? GI-index? Varför detta GI-index?
– Hur mäts fickor på ett korrekt sätt? Hur tänker jag när jag placerar ficksonden? Vinkel? Blöder det, varför blöder det? Hur djup är fickan? Läser jag av rätt millimeter på ficksonden?
– Var i den utvalda kvadranten finns det tandsten? Varför bildas det just där? Hur känns/ser tandsten ut?
– Hur mäts furkationer? Vilken grad?
– Mobilitet? Har tänderna en fysiologisk mobilitet eller rör de sig mera?
– Frisk- och riskfaktorer i patientens mun ur en parodontal synvinkel?

Sist ut var att visa hur den kariologiska undersökningen utförs.

Kariologisk undersökning:
– Hur går jag tillväga för att diagnostisera karies? Torrläggning, bra ljus, (ett upptränat öga 😉), tekniken?
– Varför ska det vara torrt?
– Hur ser karies ut? Hur känns det? Var uppstår det oftast karies?
– Vad säger röntgen?
– Vad har patienten för riskfaktorer för karies? Och vad är de förebyggande faktorerna i patientens fall?
– Vad ser jag?

Syftet med detta test att vi nu på T3 kan utföra en undersökning självständigt och reflektera kring varför det är som det är.

Efter SCOT fortsatte jag min behandling, en sak som jag märkt är att man tror att allt ska gå mycket snabbare än vad det gör. Den bokade tiden FLYGER iväg och ett behandlingstillfälle räcker nästan aldrig på en patient. Behandlingen tar längre tid än tänkt, speciellt om man ska bedöva också. Då måste tillfällena delas upp då vi inte kan bedöva hela munnen på samma besök.

0 kommentarer

Relaterade inlägg