Teamsamarbete med sjuksköterskestudenter

Idag var det dags för något nytt på tandhygienistprogrammet, en halvdag bestående av ett seminarium med sjuksköterskestudenter på T2. Vi hade alla läst igenom ett patientfall gällande en äldre dam och hennes hälsotillstånd och livssituation och reflekterat kring ett antal frågor/dilemman, seminariet bestod sedan av att vi blev uppdelade i grupper och diskuterade detta patientfall utifrån våra egna professioner.

Varför tillsammans med sjuksköterskestudenter?
Detta nya upplägg kallas IPL – interprofessionellt lärande – med andra ord: ’’lära från varandra’’, få kunskap och förståelse från andra vårdenheter som man kan komma att jobba med i framtiden. En väldigt bra idé av Karolinska Institutet om du frågar mig, dels för att integrera med andra studenter på skolan och få nya infallsvinklar i vanliga patientsituationer som breddar ens kunskapsområde, kroppen är häftig och allt hänger ju nästan alltid ihop på något sätt.

Vi skulle även ha ett samarbete med arbetsterapeuter denna termin men det utgick då det inte gick att få ihop med programmens olika scheman. Sedan har vi också ett kliniskt samarbete med tandläkarstudenter på T8 där vi jobbar i team med samma patient utifrån patients behandlingsbehov inom de två yrkena (tandläkare/tandhygienist). Så KI arbetar verkligen med att försöka förena olika vårdenheter, thumbs up!👍👍

Patientfallet – en vanlig situation inom äldreomsorgen
Dagens patientfall handlade om en äldre kvinna som bodde på ett äldreboende där hon hade fallerat rejält fysiskt och psykiskt under den sista tiden – stroke – förlamning höger sida av kroppen – diabetes – svårigheter med att upprätthålla hygien och munhygien pga. förlamningen – tappad matlust – viktnedgång – sväljsvårigheter – läkemedel och mat som fastnade i munslemhinnan – ont i tänder och tandkött – illaluktande mun- humörsvängningar – drar sig undan socialt. Ja, listan kan bli lång, men helt enkelt ett patientfall där både sjukvården och tandvården måste arbeta tillsammans utifrån deras professioner för att komma fram till en individuell lösning för denna kvinna.

Detta är ett vanligt tillstånd hos äldre på omvårdnadshem och därför är det så viktigt att sjuksköterskorna och de andra anställda på boendet har kunskap gällande det orala och vad som behövs för att hålla det friskt, samtidigt som vi inom tandvården har insikt i sjukvårdens ansvarsområde och deras arbete.

Emma, sjuksköterskestudent på KI
Vi har en digital ambassadör på sjuksköterskeprogrammet termin 4 – kika in Emmas blogg om du vill veta mer om hur deras dagar kan se ut och vad en sjuksköterska egentligen gör: KI-studenten Emma 

0 kommentarer

Relaterade inlägg