Jag har klarat mig igenom hälften av praktiken nu, och jag har jobbat dagarna jag inte varit på sjukhuset. Hur funkar det då? Inte alltid perfekt. Men det fungerar. Visst skulle jag kunna ta CSN-lån under veckorna för att slippa jobba, men det är egentligen inte problemet. Distansstudierna fungerar fantastiskt att kombinera med föräldraskapet. Praktiken, […]