Det här inlägget blir lite försenat men här kommer det! VFUn i termin 5 blev vi inkastade i direkt efter sommaren. Temat är akutsjukvård! Man får möjligheten under terminen innan att ansöka om att hamna på ambulansen under denna placering, för mig var det inte aktuellt på grund av min graviditet. Men det är heller […]