Om mig som bloggar

4

Linnea Wester

Jag heter Linnéa, är 26 år och pluggar till sjuksköterska på KI. Jag läser på distans, alltså hemifrån till stor del, för att på bäst sätt kunna kombinera studierna med mitt familjeliv och arbete. Under mina första två terminer var jag föräldraledig parallellt med mina studier, men nu går min son på förskolan. I Januari får vi tillökning igen, och målet är att klara termin 6 som föräldraledig med mitt andra barn.

Jag är alltså småbarnsmamma och student och kommer här i bloggen att dela med mig av hur jag får vardagen att fungera med barn, träning och studier samt om hur jag upplever att det är att plugga på distans.

Förhoppningsvis så kommer jag att bidra med information ni kan använda er av och peppa fler föräldrar att våga satsa på studier redan under småbarnsåren!

Det är jag som bloggar