bokstäver

60st vårdförkortningar

Inom vården används mängder med olika förkortningar. Somliga mer vedertagna än andra. Här nedan rabblar jag upp en uppsjö av vanliga förkortningar som används i journalföring och muntligen.

Så mycket som det dokumenteras inom vården, är det fullt förståeligt att det krävs förkortningar. Synd bara att många termer har samma förkortningar, samtidigt som en term kan ha många olika förkortningar…som om det inte redan var rörigt nog för oss studenter. Hade nästan behövts ett glosförhör i vårdförkortningar innan vi springer ut på praktiken.

 1. ab – antibiotika
 2. AF – andningsfrekvens
 3. AT – allmäntillstånd
 4. AT – allmäntjänstgöring
 5. avd – avdelning
 6. bed – bedömning
 7. bltr – blodtryck
 8. BT– blodtryck
 9. DM – diabetes mellitus
 10. dsk – distriktssköterska
 11. EDA – epiduralanestesi (ryggbedövning)
 12. enl – enligt
 13. FF – förmaksflimmer (oregelbunden hjärtaktivitet)
 14. GCS – Glasgow Coma Scale (gradering av medvetandegrad)
 15. ger – geriatrik
 16. HF – hjärtfrekvens
 17. ht – hemtjänst
 18. HT – hypertoni (högt blodtryck)
 19. hv – huvudvärk
 20. – höger
 21. IBD – inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit)
 22. inf – infektion
 23. inf – inferior (under)
 24. intox – intoxikation (förgiftning)
 25. KAD – kvarliggande urinkateter
 26. lat – laterala (på yttre sidan)
 27. lgll – lymfkörtlar
 28. lm – läkemedel
 29. med – mediala (på inre sidan)
 30. MoS – mun och svalg
 31. MR – magnetresonansundersökning (magnetkamera)
 32. obs – observation
 33. op – operation
 34. OR – oregelbunden rytm
 35. pal – patientansvarig läkare
 36. palp – palpation
 37. pas – patientansvarig sjuksköterska
 38. pat – patient
 39. pbd – preliminär bedömning
 40. pulm – lungor
 41. pv – primärvård
 42. pvk – perifer venkateter (en sorts infart/slang som sitter i en ven, här förs läkemedel och vätska in i blodet)
 43. RR – regelbunden rytm
 44. rtg – röntgen
 45. sat – saturation av syre i blodet
 46. sksk – skelettskada
 47. ssk – sjuksköterska
 48. STEMI – ST-höjningsinfarkt (en slags hjärtinfarkt)
 49. temp – temperatur
 50. ua – utan anmärkning
 51. UL – ultraljud
 52. ul – underläkare
 53. us – undersökning
 54. us – utskrivningssamtal
 55. uska – undersköterska
 56. vc – vårdcentral
 57. – vänster
 58. X:a – extrauterin graviditet
 59. åb – återbesök
 60. öl – överläkare

 

För icke-konventionella förkortningar, se en rolig video nedan:

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier