Att bli spärrad på läkarprogrammet

img_8724

Läkarprogrammet är ett av de program i Sverige, där studenter kan bli spärrade, dvs. nekad till att fortsätta på programmet. Det innebär inte att man blir utkickad, vilket man förvisso också kan bli, vid särskilda omständigheter. Att bli spärrad, innebär att du inte kan gå vidare till nästa termin och får stanna kvar på din nuvarande termin, på basen av att du inte uppfyllt tillträdeskraven inför nästkommande termin.

Inför varje termin finns alltså specifika tillträdeskrav. (Läs mer om tillträdeskrav för varje termin) Vi kan ta som exempel, termin 4. Inför T4 behöver studenten ha klarat 30HP från både T1 och T2. Med andra ord innebär det att du måste klarat allt från T1 och T2. Däremot kan du ha missat en stor del av T3. Men för att gå vidare till T5, måste du däremot ha klarat allt på T3 och bakåt, samt stora delar av T4. Nu till termin 4, märker man att det är många studenter som droppat och nya som tillkommit. Och det i en större utsträckning än förra terminen.

Många andra program, ex. jurist- och vissa civilingenjörsprogram, tillämpar inte detta system. Utan där kan studenterna i princip släpa runt på en tenta från termin 2, ända fram till examen. Anledningen till varför läkarprogrammet (samt många andra vårdprogram) spärrar studenter, är ju dock för att studenterna framöver ska handskas med människoliv.

7 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier