Att jobba på vårdcentral: för- och nackdelar

Vårdcentral = primärvård
Allmänläkare = allmänmedicinare = distriktsläkare = jobbar på vårdcentral

Vårdcentral är tyvärr många gånger långt ner på listan av tänkbara val för många läkarstudenter. Det kan dels bero på bristfällig handledning samt läkarstudenters förväntningar på läkaryrket (typ rädda liv, traumaskador, operation och akuten m.m). Men ändå visar det sig att de flesta av oss hamnar inom primärvården som allmänläkare i slutändan. Kanske p g a andra prioriteringar i livet, nytt perspektiv på primärvården m.m.

När man pratar med en allmänläkare som faktiskt brinner för sitt yrke, säger de att charmen ligger i att urskilja det där guldkornet mitt bland allt grus. Det mesta patienterna söker för på vårdcentral är ju oftast ofarligt och kanske rent ut sagt inte befogat för ett besök alls. Men då och då dyker det upp några rara fåglar eller röda flaggor som kräver full närvaro och tankeverksamhet.

Här nedan listar jag för- och nackdelar med att jobba som allmänläkare på vårdcentral:

Fördelar

  1. Regelbunden arbetstid – Inga jourer, sällan obekväm arbetstid, enbart kontorstider
  2. Egen arbetsplats – Fast arbetsplats och rum, till skillnad på sjukhus där du ofta byter arbetsplats/avdelning
  3. Öppen vård – Inga inneliggande patienter och större patientflöde. Här råder ingen platsbrist, utan i stället begränsas man av tiden. Du träffar olika patienter varje dag, medan på en sluten vårdavdelning rondar du kanske samma patienter flera dagar i rad, beroende på hur lång tid de är inlagda på sjukhuset.
  4. Uppföljning av patient – Du har tid och möjlighet att följa upp dina patienter, eftersom de är listade hos dig. T.ex. kan man ringa eller boka in patienterna på ett återbesök. På så sätt får man en helhetsbild av patienten.
  5. Etablera god relation till patient – Mer tid till att lära känna patienterna.

 

Nackdelar

  1. Ensamhet – Som allmänläkare jobbar man ensam på sitt rum. Inga kollegor finns med,
  2. Sjukskrivningar – Många patienter önskar sjukskrivning. Gäller att lära sig hur man angriper detta problem, vilket ofta kan vara utmanande och tungt.
  3. Administrativt – Mycket administrativt arbete: skriva journaler, anteckningar, remisser, följa upp provsvar, undersökningsresultat osv.
  4. Begränsningar – Alla utredningar och behandlingar (t.ex. röntgenundersökningar och skopiundersökningar) kan inte utföras på vårdcentral. Utan då måste remisser skickas till kliniker/mottagningar som erbjuder dessa.
  5. För mycket brus –  Kan vara långtråkigt för den som önskar en hektisk arbetsplats med nya inttryck och svårt sjuka patienter. Vårdcentralen är ju den första stationen i vårdkedjan och tar emot patienter med alla möjliga besöksorsaker, till skillnad från sjukhus och specialistkliniker som oftast kräver remisser.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier