Auskultation


På läkarprogrammet är det mycket vanligt att man gör auskultationer. Jag hade ingen aning om vad det begreppet innebar innan, så tänkte att jag kunde göra ett inlägg om det. Till och börja med kan ’auskultation’ betyda en medicinsk undersökning där man lyssnar på ljud från patientens kropp. Men den definition av ’auskultation’ jag syftar på är när man som läkarstudent följer med (’skuggar’) en läkare eller annan vårdpersonal i tjänst. Syftet är att lära sig det praktiska i yrket och skaffa sig erfarenhet. Auskultationen är gratis och du som auskulterar får inte någon lön för det.

Anledningen att jag tar upp detta, är att jag idag var på en auskultation. Jag fick följa med vårdpersonal (ögonläkare, optiker och sjuksköterskor m.m.) på ögonakuten på S:t Eriks ögonsjukhus här i Stockholm. Det var hemskt kul och lärorikt. Hade innan auskultationen kontakt med en läkare därifrån som möjliggjorde detta. Då jag haft tankar om ögonspecialiteten, var ju detta ett perfekt tillfälle att få en bättre inblick i den. På KI infaller inte ögonkursen förrän termin 9, vill jag minnas, och den är väldigt kort (endast några veckor).

Dagen började med att jag deltog på ögonakutens morgonmöte vid kl.8. Där fick jag kort introducera mig själv. Nu har ju inte jag varit på så många auskultationer tidigare, men detta var nog den bästa hittills. Upplägget var fantastiskt och genomtänkt. Började med att sitta i triagen, där vårdpersonalen (i detta fall en optiker) utifrån patientens anamnes och symptom m.m. kan bedöma, sortera in och prioritera patienten. Hit dyker alla möjliga fall upp, vissa akuta och andra inte. När en första bedömning gjorts i triagen, skickas patienten antingen vidare till optiker/sköterska som gör en förundersökning. I vissa fall skickas patienten ytterligare vidare till ögonläkare. Jag fick sitta med vid alla dessa tre steg: triagen, optiker/SSK och läkare.

Har du familj, släkt, vänner eller bekanta som jobbar inom vården? Ta tillfället i akt och be om att få auskultera dem om du börjar på läkarprogrammet. Det kan vara väldigt nyttigt, speciellt på tidigare terminer, även om man själv inte har fått all den medicinska kunskapen. För då får du möjligheten att komma i kontakt med läkarrollen och vårdsystemet i praktiken.

2 kommentarer

Q&A: Auskultation – Linnea, student på Karolinska Institutet

Q&A: Auskultation – Linnea, student på Karolinska Institutet

[…] Även innan du börjar läkarprogrammet, kan det finnas möjlighet till en auskultation. Då krävs det dock att du känner någon i din omgivning som jobbar inom vården och kan lotsa in dig på en auskultation. På KI tilldelas varje 4-grupp en mentor som är en legitimerad läkare. Dra nytta av denna resurs och auskultera din mentor eller någon annan grupps mentor, som du finner arbetar inom en intressant specialitet. I min 4-grupp har vi auskulterat vår mentor (som är ST-läkare på kvinnokliniken på HS) otaligt många gånger. Sist, fick jag och min kursare bevittna en vaginal förlossning. En annan gång fick vi undersöka en cervix hos en gravid kvinna, innan hennes förlossning. Förra sommaren, mejlade jag en ögonläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus och bad om att få auskultera honom där. Det finns så många fördelar med auskultationer. Speciellt på tidigare terminer, när vi själva inte får så mycket klinisk anknytning till våra studier, blir varje tillfälle där vi får kontakt med kliniken en dyrbar stund. Trots att man inte förstår så mycket av det medicinska, kan man lära sig mycket av hur läkaren bemöter patienten och hur väl man trivs i sjukhusmiljö. Auskultationen kan också ge dig ett hum om du i framtiden kan tänka dig att jobba inom den givna specialiteten. Läs om en av auskultationerna jag gjorde här. […]

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier