Bra att veta inför läkarprogrammet

Nu har första antagningsbeskedet anlänt. Vad är bra att veta inför starten på läkarutbildningen? – Det undrar många. I detta inlägg får du tips på vad som är användbart inför starten på en lång och speciell utbildning. Mycket är sådant jag önskar att jag själv visste innan läkarprogrammets början. Häng med vetja!

  1. Åldersvariation – Åldersfördelningen på läkarprogrammet är stor. Många är över 25 år eller har familj vid starten. Det gör att läkarstudenter består av en spännande och heterogen grupp av studenter med olika erfarenheter i bagaget.
  2. Altruism – Eftersom betygsskalan på läkarprogrammet består av godkänt eller ej godkänt, råder extremt lite konkurrens sinsemellan läkarstudenter under studierna. Att få 99% jämfört med 69% på en tenta är helt obetydligt i framtiden när du söker jobb. Äldrekursare och kursare i samma klass är därför mycket benägna att hjälpas åt under plugget, såsom att dela kursmaterial, sammanfattningar och tips.
  3. Köp inte kurslitteratur – Att köpa dyr kurslitteratur är den sämsta investeringen du kan göra, eftersom det finns lika bra om inte bättre studiematerial gratis online. Dessutom förnyas kurslitteratur och böcker du köper kommer så småningom att bli utdaterade samt tappa i värde när du senare säljer dem till yngrekursare.
  4. Obligatorier – Jag brukar säga att det svåraste med läkarprogrammet är alla obligatorier du måste ta dig igenom i en specifik ordning. Kurserna på läkarutbildningen är inte särskilt svåra i teorin, men du behöver ha genomfört de specifika utbildningsmomenten (ex. seminarier och praktiska övningar) samt närvarat på alla praktikdagar, för att kunna bli godkänd. Det tar tid. Du har inte råd att vara frånvarande i en vecka utan att det får konsekvenser. Ex. kan det bli svårt att klämma in en tandlälkartid under dagtid, pga obligatoriska utbildningsmoment som inte får missas. Detta är en stor skillnad gentemot andra utbildningsprogram, där schemat är betydligt mer flexibelt och kan göras på distans. Att träffa patienter kräver fysisk närvaro, likaså andra praktiska moment.
  5. Preklin VS klin – Stor skillnad råder mellan dessa två faser i läkarutbildningen. Första två åren på utbildningen består av så kallade prekliniska terminer. Dessa utgörs av extremt teoretisk kunskap kring människokroppen, från molekylär till cell- till organnivå. Att bemästra preklin är obligatoriskt för att kunna ta dig vidare till de kliniska terminerna, även om preklin för många är jobbiga år där kunskapen också hinner bli bortglömd och utdaterad tills man kommer ut och börjar jobba. Klinterminer spenderas i vårdmiljö. Det är viktigare att du trivs och klarar dessa, eftersom de är starkt kopplade till ditt senare yrkesverksamma liv som läkare.
  6. Förbered dig mentalt – Läkarprogrammet är minst sagt en speciell utbildning. Du utvecklar successivt ett professionellt hållningssätt till människor, situationer, liv och död. Att mentalt förbereda sig inför de olika saker du kommer få uppleva är att rekommendera. Det kan röra sig om alltifrån att se den första döda människan, blod, inälvor, barnafödsel eller att leverera ett dödsbesked.

 

Liknande inlägg:
Förberedelser inför läkarprogrammet [publicerat 2016-06-12]
Q&A: Förberedelser? Läs böcker [publicerat 2017-08-12]

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier