patient-brits

En vecka på AVA (akutvårdsavdelning)

Haft en fenomenal vecka på AVA (=akutvårdsavdelning) S:t Görans sjukhus.  
AVA är egentligen som vilken vårdavdelning som helst, men tanken är att patienter ska skrivas in och ut lite snabbare än på en vanlig vårdavdelning (ex. kardiologavd, lungavd, hematologavd…). Oftast kommer patienterna först till akuten, där läkarna påbörjar en viss medicinsk utredning, men patientens tillstånd kanske varken lämpar sig för direkt hemgång eller inskrivning på någon speciell vårdavdelning. Därför skrivs patient in på AVA. Här ligger alltså patienter med alla möjliga sjukdomar (ex. lunginflammation, hjärtinfarkt, njursvikt osv).

 

Hur ser arbetet ut för en läkare på en sjukhusavdelning? (Svar baserat på de avd jag varit på)
På en vårdavdelning finns oftast 1-2 överläkare och flera underläkare (AT-läkare, legitimerade läkare och ST-läkare). Överläkaren har det övergripande ansvaret över avdelningen men är i mindre kontakt med patienterna. Medan underläkarna är de som jobbar ’ute på fältet’, dvs sköter patientkontakten, skriver remisser och journalanteckningar etc.

Teamarbete! Något man helst ska behärska och förhoppningsvis uppskatta som läkare. Undantag: allmänmedicinläkarna som jobbar ute i primärvården (=vårdcentraler), där läkaren jobbar ensam på sitt rum för det mesta. På sjukhus jobbar man nära varandra, både sinsemellan läkarna men också interprofessionellt. Läkaren jobbar tätt intill ff.a sjuksköterskor, men också undersköterskor och paramedicinare (ex. fysioterpeuter, logopeder, arbetsterapeuter, dietister m.m).

Dagarna är oftast väldigt regelbundna. Avdelningsläkare finns på avdelningen mellan 8-16:30 under vardagar. Helger och kvällar brukar oftast skötas av en jourläkare som är gemensam för flera avdelningar. På förmiddagen rondar vi alla patienter, beställer prover och undersökningar, skriver ut patienter osv. På eftermiddagen skriver vi daganteckningar (=journal) och träffar ev. nyinlagda patienter. Mycket av dagarna går åt att som läkare fundera och diskutera med övrig vårdpersonal kring en patient och hur denne ska tas omhand/utredas/behandlas. Det sistnämnda var en stor förvåning för mig i början. Att läkarna spenderar så oerhört lite tid med patienterna och så oerhört mycket tid ’backstage’ för tankeverksamhet/diskussion/planering/adminarbete.

 

Vad får jag som läkarkandidat göra? 

Förutom att jag fick spela patient i onsdags, har jag denna vecka även gjort följande:

  • Tagit arteriell blodgas (blodprov från artär)
  • Skrivit geriatrikremisser
  • Skrivit röntgenremisser
  • Skrivit daganteckningar
  • Dikterat epikriser/slutanteckning (när en patient skrivits ut från avd)
  • Dikterat intagningsanteckningar
  • Lett ronden
  • Gått på föreläsningar och seminarier om epilepsi, leversjukdomar och hjärtstopp.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier